www.plewseengern.com,  สังคม

ชาวจังหวัดชัยนาทกว่า 6,000 คน พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 อำเภอ ร่วมแสดงพลัง พร้อมยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติศาลากลางจังหวัดชัยนาท มีประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท รวมจำนวน 6,700 คน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง พร้อมธงชาติไทยและพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมป้ายข้อความ แสดงพลัง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้นร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายกฤษฎา สุภรศิริวรกุล เลขาธิการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดชัยนาท กำนันตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ได้กล่าวแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยขอให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และชาวชัยนาทจะร่วมกันป้องป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

หลังจากนั้นตัวแทน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จาก 8 อำเภอ มอบหนังสือแสดงเจตนารมณ์ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อขอให้ทางจังหวัดดำเนินการกับผู้มี พฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *