www.plewseengern.com,  การเมือง

นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ พยายามแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุด

วันที่ 26 ต.ค.63  เวลา 15.45 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) ว่า

หลังจากรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากสมาชิกรัฐสภาทั้งกรณีให้นายกรัฐมนตรีลาออก ยุบสภาหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น

รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจในทุกเรื่องพร้อมพยายามหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ได้มีการปรึกษาคณะทำงานด้านกฎหมาย กรณีหากนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จะส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 167 (1) ความว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่จากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

โดยต้องมีมติเสี่ยงกึ่งหนึ่ง ซึ่งต้องรวมทั้งส.ส.และ ส.ว. ด้วย ซึ่งยังไม่มีพรรคการเมืองใดมีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง  จึงจำเป็นต้องมี ส.ว. ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย

กรณีการยุบสภาจะส่งผลให้ ครม. พ้นตำแหน่ง ส.ส. พ้นจากตำแหน่งและสิ้นสุดลง ด้วยเช่นกัน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *