www.plewseengern.com,  การเมือง,  สังคม

ประชาชนกว่า 5,000 คน ใน 3 อำเภอของจังหวัดชลบุรี รวมตัวกันแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศ

ประชาชนกว่า 5000 คน ใน 3 อำเภอของจังหวัดชลบุรี คือ อำเภอพนัสนิคม อำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอพานทอง รวมตัวกันที่ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ถือธงชาติไทย ถือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อออกมาแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

จากนั้นเคลื่อนขบวนไปทั่วทั้งเมืองพนัสนิคม จนถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม

พร้อมกันนี้ประชาชนกว่า 5,000 คน ได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศ และร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงเจตนารมณ์ในการช่วยกันปกป้องสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติ

ซึ่งทุกคนล้วนมีใจรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *