www.plewseengern.com,  การเมือง

นายกรัฐมนตรี ย้ำพ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ มีมาตั้งแต่ปี 2548 ยืนยันรัฐบาลใช้อย่างระมัดระวัง พร้อมแจงยกบทสวดมนต์เพื่อเตือนตนเอง ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.63  เวลา 17.22 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ)

ว่าขอทำความเข้าใจ กรณีที่ตนได้กล่าวถึงพญามัจจุราชนั้น  เนื่องจากเป็นช่วงที่ได้ไปร่วมงานศพบ่อยครั้ง และได้ฟังบทพระสวด ทำความเข้าใจ เพื่อเตือนตัวเองไม่ให้ประมาท ไม่ได้มีเจตนาที่จะขู่ใคร

ในส่วนของ การอภิปรายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนั้น มีบทบัญญัติ มีกฎหมายลูก การเกิดเหตุการณ์ในวันที่ 14 ต.ค. 2563 นั้น ไม่ต้องการระบุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว แต่สาเหตุที่ต้องออกกฎหมายพิเศษในวันที่ 15 ต.ค. 2563 นั้น เกิดจากการข่าวที่มีการระบุว่าอาจมีเหตุการณ์ลุกลาม จึงต้องออกกฎหมายพิเศษเพื่อป้องกัน ดูแล ยุติการลุกลามของเหตุการณ์

อย่างไรก็ดี พ.ร.ก. ฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 แล้ว และเมื่อรัฐบาลพิจารณาแล้วก็ได้มีการยกเลิกประกาศตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินไปแล้ว


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *