การศึกษา,  สังคม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีสถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ สนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่อง

หากสถานศึกษาหรือผู้สนใจจะนำนักเรียน นักศึกษาเข้าชม ติดต่อได้ที่นางเปรมฤทัย มโนทิพย์ เบอร์โทร ๐๖-๓๒๑๓-๐๔๘๘


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *