สาธารณสุข

โฆษก ศบค. แจงการขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ไม่กระทบชีวิตประจำวันของประชาชน ย้ำขอให้ทุกคนใช้ชีวิตวิถีใหม่เพื่อสุขภาพของตนเอง

21 ส.ค. 63 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ตอบคำถามสื่อมวลชนที่สอบถามผ่านโซเชียลมีเดียช่วงการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวโควิด-19 และสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

โฆษก ศบค. ชี้แจงถึงเหตุผลที่ขยายระยะเวลาการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ โดยเป็นการหารือและตัดสินใจร่วมกันของทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันแบบ New Normal ซึ่งปัจจัยเสี่ยงคือการติดเชื้อผ่านชุดพฤติกรรมของคน
ดังนั้น จึงต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ของคนภายในประเทศ รวมทั้งคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนทั้งทางบก ทางน้ำ กว่าหลายพันคน พร้อมย้ำว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ นั้นจะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน เนื่องจากกิจการ/กิจกรรม กลับมาให้บริการปกติ ไม่มีการห้ามออกจากเคหะสถาน แต่ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่เพื่อสุขภาพของตนเอง

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมฯ ได้มีการหารือในส่วนของกีฬาซึ่งเป็นส่วนเชื่อมโยงเกี่ยวกับด้านสุขภาพของประชาชน รวมทั้งด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดลำดับตามความเสี่ยงของชนิดกีฬา ทั้งในส่วนของประเภทกีฬากลางแจ้ง และกีฬาในร่ม จำกัดจำนวนของผู้เข้าชมให้เหมาะสมกับชนิดของกีฬา รวมทั้งการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด

ในตอนท้าย โฆษก ศบค. กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ย้ำถึงการบริหารสถานการณ์ฯ ที่จะต้องบริหารควบคู่กันไประหว่างสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สร้างความเชื่อมั่นและการรับรู้ที่เท่าเทียมกันให้กับประชาชน ไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด พร้อมย้ำว่าการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ ยังคงมีความสำคัญอยู่


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *