www.plewseengern.com,  กลาโหม,  ประกาศ,  ประชาสัมพันธ์

ทบ. แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ใน 29 ต.ค. 63

กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เพื่อทำการซ่อมปรับปรุงในวันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา 07.00 น. โดยเคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 จ.ลพบุรี ผ่าน จ.อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ปลายทาง กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *