สาธารณสุข,  เศรษฐกิจ

นายกฯ เชื่อมั่นการปลดล็อกจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น แต่ต้องควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด

21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายในที่ประชุมให้พิจารณาด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับด้านสุขอนามัย ซึ่งไทยยังไม่สามารถไว้วางใจสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้ จึงต้องยังคงเข้มกับมาตรการดูแล และเตรียมแผนรองรับอย่างรอบด้าน

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ ต่างประเทศ และได้รายงานความคืบหน้าการพัฒนาและผลิตวัคซีนในไทย

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียินดีที่การผลิตวัคซีนในไทยมีความก้าวหน้า แต่ยังต้องใช้เวลา และควบคู่ไปกับความร่วมมือกับต่างประเทศด้วย แต่ต้องเตรียมพร้อมป้องกันการระบาดในครั้งต่อไปด้วย

ด้านการผ่อนคลาย นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังขอให้หมั่นตรวจตรา และเข้มงวด โดยในการจัดทำข้อตกลงพิเศษ (special Arrangement) ขอให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งต้องหารือกับประเทศคู่เจรจาให้เข้าใจกระบวนการและการตรวจสอบติดตาม ตลอดจนขอให้พิจารณาการดำเนินการเดินทาง เข้า-ออกประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งราคาค่าบัตรโดยสาร

ด้านเศรษฐกิจ ช่วงนี้คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ กำลังขับเคลื่อน เดินหน้า และเตรียมการเพื่อรองรับการลงทุนที่จะเข้ามาจึงต้องมีมาตรการสนับสนุนที่ครอบคลุม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้พัฒนาให้เท่าทันกับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการขยายการให้บริการ Internet อย่างทั่วถึง

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สำรวจการเข้าถึง internet พบว่ายังขาดแคลน จึงเห็นว่าควรมีการยกระดับการใช้งานและบูรณาการระบบที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ รวมถึงประเด็นปัญหา เช่น big data การใช้งานประมวลผล และการอัพเดต เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการปลดล็อกจะช่วยให้เศรษฐกิจค่อยๆ ดีขึ้น แต่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับความมั่นใจด้านการสาธารณสุข ควบคุมโรค

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจกับประชาชน ชี้ว่าการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญ สร้างการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ส่วนนี้คือส่วนสำคัญที่สุด ประชาชนต้องเข้าใจ จึงจะให้ความร่วมมือ ซึ่งจะทำให้ทุกอย่างจึงจะดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *