www.plewseengern.com,  การเมือง

“ไชยา” ย้ำ นายกฯ ต้องลาออก จึงแก้วิกฤติประเทศได้ ชี้ ยิ่งอยู่นาน ปัญหายิ่งเพิ่ม

29 ตุลาคม 2563 นายไชยา พรหมา รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และคณะทำงานทีมเศรษฐกิจ กล่าวว่า การบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดของรัฐบาลนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้ ประชาชนทำมาหากินด้วยความยากลำบากฝืดเคือง

ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ต้องปิดกิจการและเลิกจ้างคนงาน นโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ออกมากลับไม่ประสบความสำเร็จ กลไกของระบบเศรษฐกิจไม่สนองตอบนโยบายของรัฐบาล หรือแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด

ภาคธุรกิจที่เป็นแหล่งการจ้างงานยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ หากยังเป็นแบบนี้อยู่จะกระทบถึงระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ

นอกจากนี้ภาคการเกษตรซึ่งขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรกำลังจะออกสู่ตลาด รัฐบาลยังไม่มีมาตรการใดๆ ออกมารองรับเพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นรูปธรรมเลย หากปล่อยไว้แบบนี้ เกษตรกรต้องประสบกับการสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างแน่นอน

นายไชยา กล่าวต่ออีกว่า ปัญหาของประเทศในขณะนี้เกิดจากการขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำประเทศ คือตัวนายกรัฐมนตรี เพราะมาจากกลไกที่มาจากการรัฐประหารและไม่มีความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจกลับมองปัญหาในมิติเดียวคือ มิติความมั่นคง

การจัดสรรงบประมาณก็มุ่งเน้นการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์โดยไม่คำนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นอย่างไร ควรมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการแข่งขันทางด้านสะสมอาวุธ


ที่ผ่านมาฝ่ายค้านเคยชี้แนะการแก้ไขปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องมาหลายครั้ง แต่รัฐบาลไม่ฟัง จนทำให้สถานการณ์เลวร้ายทั้งมิติการเมือง มิติทางด้านเศรษฐกิจ จนเกินจะเยียวยา

ดังนั้น หนทางเดียวในขณะนี้คือ ต้องยอมรับถึงความล้มเหลวในการบริหารประเทศ การแก้ไขปัญหาต้องแก้ให้ถูกจุด ตัวนายกรัฐมนตรีนั่นแหละคือปัญหาของประเทศ

จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก เพราะการลาออกคือการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองในวิถีทางประชาธิปไตย และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยเช่นกัน เพราะยิ่งอยู่นานปัญหาของประเทศจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนยากจะแก้ไข


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *