www.plewseengern.com,  กีฬา

พล.อ.ประวิตร ประชุม คกก.การกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบแผนพัฒนาองค์กรกีฬาปี64 สร้างศูนย์ฝึกมวยสากล ยกระดับสู่มาตรฐานโลก กำชับสมาคมกีฬา เร่งฝึกซ้อม เตรียมแข่งนานาชาติ

วันที่ 30 ต.ค.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ครั้งที่ 11/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กก. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ อาคารสำนักงาน สมช. ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานผลการประเมิน การบริหารจัดการ อย่างมีมาตรฐานของสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปี2563 ซึ่งเกณฑ์การประเมินตามแนวทางการพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศ มี 4 ระบบได้แก่ระบบการบริหารจัดการ,ระบบการพัฒนานักกีฬา,ระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬา และระบบการจัดการแข่งขัน ภาพรวมสรุปผลการประเมินสมาคมกีฬา ผ่านเกณฑ์ตามที่ สคร. กำหนดไว้ (84.1% :ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรประจำปีงบประมาณ 2564 (Corporate governance and leadership) เพื่อยกระดับสมาคมกีฬา สู่มาตรฐานสากล และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล กิจการของคณะกรรมการฯ รวมทั้งได้เห็นชอบการใช้งบประมาณสะสมดำเนินการก่อสร้าง อาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐาน ระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก เพื่อพัฒนานักกีฬาประเภทมวยสากลให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าแข่งขัน กับประเทศอื่นๆในระดับโลกต่อไป


พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กกท. ให้ดำเนินการตามแผนงาน ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ตามข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัดในการประเมินผลการบริหารจัดการสมาคมกีฬา ตามแนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม หัวข้อการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส พร้อม สั่งการให้ทุกสมาคมกีฬา เร่งฝึกซ้อมให้เต็มที่ เพื่อเตรียมร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่จะมีขึ้น ต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *