www.plewseengern.com,  สังคม

รมว.พม. เตรียมลงพื้นที่ จ.พังงา-ภูเก็ต ก่อนประชุม ครม. สัญจร ช่วยกลุ่มเปราะบาง ซ่อม-สร้างบ้านผู้มีรายได้น้อย เปิดศูนย์เลี้ยงเด็ก 24 ชม.ฟรี

29 ต.ค. 63 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ ตนจึงจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองก่อนการประชุมดังกล่าว เพื่อเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่างๆ ที่จังหวัดพังงา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2563
นายจุติ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดพังงาได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชาชนมีความสุขสูงสุดในภาคใต้ โดยมีการขับเคลื่อนงาน “พังงาแห่งความสุข” ซึ่งตนจะลงพื้นที่ ณ นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง เพื่อรับฟังการขับเคลื่อนงานและร่วมหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของคนพังงาอย่างยั่งยืน


อีกทั้งจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ด้วยการซ่อมแซมและสร้างบ้านใหม่ในโครงการบ้านพอเพียงชนบท รวมทั้งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (น.ค. 3)
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ตนจึงจะลงพื้นที่ ณ โครงการเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) เพื่อรับฟังปัญหาและช่วยกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกับชาวชุมชน และชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ต อีกทั้งเปิด “บ้านเด็กฮอลแลนด์” Day care Night care 24 ชั่วโมง สำหรับรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-5 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *