www.plewseengern.com,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  เศรษฐกิจ

“พล.อ.ประวิตร” ลงติดตามเร่งพัฒนา จว.ภูเก็ต เร่งจ้างงาน ดูแลความปลอดภัยและขับเคลื่อนภูเก็ตเป็นสมาร์ทซิตี้ควบคู่เปิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ำ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63 เวลา 9.00 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. พร้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส., นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.รง., ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.รง. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จว.ภูเก็ต รับฟังการบรรยายสรุปติดตามการขับเคลื่อนการบริหารราชการในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศาลากลางจังหวัด

สรุปภาพรวม จว.ภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจลูกโซ่การท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัดโดยตรง มีแรงงานตกงานมากขึ้น ซึ่งมีส่วนให้อัตราการขยายตัวของปัญหาอาชญกรรมในพื้นที่มากตามมา ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความสมบูรณ์ขึ้น อย่างไรก็ตามปริมาณขยะทะเลยังคงพบมากขึ้นต่อเนื่อง และยังพบว่าการบริหารจัดการน้ำสะอาด ยังไม่มีประสิทธิภาพและปริมาณเพียงพอกับการใช้งานในพื้นที่

ทั้งนี้ จว.ภูเก็ต กำลังพัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นสมาร์ทซิตี้ อย่างไรก็ตาม ทุกส่วนราชการของจังหวัด พยายามร่วมกันแก้ปัญหาในลักษณะมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย

พล.อ.ประวิตร’ ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนา จว.ภูเก็ต ให้มีความคืบหน้าในทุกด้าน พร้อมย้ำ ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่เราจำเป็นต้องร่วมกันฟื้นฟูเร่งด่วนอย่างจริงจัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่กำลังทะยอยเดินทางเข้ามาภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนด เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนธุรกิจลูกโซ่ของการท่องเที่ยวให้สามารถเดินหน้าต่อให้ได้ ทั้งนี้ ขอทุกส่วนราชการ ร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนผลประโยชน์ที่จะเกิดไปด้วยกัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ที่ยังคงอยู่กับเราต่อไป

พร้อมกันนี้ ขอให้ ดส.ให้การสนับสนุนแผนงานการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองสมารท์ซิตี้ต้นแบบโดยเร็ว เพื่อรองรับการบริหารจัดการภาคการบริการท่องเที่ยว พร้อมกับขอให้ ทส. ขับเคลื่อนแผนงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พล.อ.ประวิตร ยังกำชับ ขอให้ทุกส่วนราชการของจังหวัด โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคง ให้ความสำคัญ ในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะภัยแทรกซ้อนจากอาชญกรรมข้ามชาติ เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน หนี้นอกระบบ การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากทั้งทางบกและทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น พร้อมย้ำ การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐขอให้ตรงไปตรงมา โปร่งใส


หลังจากจากนั้น พล.อ.ประวิตร’ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเปิดงาน กระทรวงแรงงานพบประชาชน @ Phuket โดยส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งกำชับ ขอให้ รง. ประสานกับทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มีการจัดจ้างแรงงานและพัฒนาแรงงานเร่งด่วนในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่และรองรับการขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทหลักการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านแรงงานที่เกิดขึ้น

ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร’และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต พร้อมทั้งได้กำชับ ขอให้ สทนช. เร่งให้การสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในแนวทางต่างๆ ทั้งการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่ และการนำน้ำจากนอกจังหวัดมาใช้ รวมทั้งการจัดทำน้ำจืดจากน้ำกร่อยและน้ำทะเลในพื้นที่


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *