www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

อย. แจง ไม่พบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เป็นข่าวในเกาหลีใต้นำเข้าในไทย

ตามที่ปรากฏข่าวชาวเกาหลีใต้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พบเสียชีวิต อย. ติดตามข้อมูลไม่พบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เป็นข่าวนำเข้ามาในไทย และตรวจสอบไม่พบความเกี่ยวข้องของการฉีดวัคซีนกับการเสียชีวิต ประชาชนยังสามารถฉีดวัคซีนได้ตามปกติ โดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติของวัคซีนจะเรียกเก็บวัคซีนคืนจากท้องตลาดโดยทันที

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากที่ปรากฏในข่าวพบชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งตรวจสอบและติดตามข้อมูล พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของชาวเกาหลีใต้ น่าจะเกิดจากโรคประจำตัวของคนที่ได้รับวัคซีนเอง รวมถึงการเสื่อมคุณภาพของวัคซีนจากการขนส่งที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม

ทั้งนี้ พบว่าคนที่ได้รับวัคซีนแล้วเสียชีวิตนั้นได้รับวัคซีนยี่ห้อที่แตกต่างกัน ซึ่งผลิตจากผู้ผลิตต่างแหล่งกัน อีกทั้งอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ได้รับวัคซีนอยู่ในระดับต่ำมาก ทั้งนี้ในเกาหลีใต้ยังไม่มีคำสั่งให้ระงับการจำหน่ายวัคซีนให้แก่ประชาชน และยังส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนก่อนฤดูหนาวที่จะมาถึง


เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ที่อาจทับซ้อนกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผลิตภัณฑ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ชาวเกาหลีใต้ได้รับและมีการเสียชีวิตนั้นไม่ตรงกับรุ่นการผลิตที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

อีกทั้งวัคซีนทุกรุ่นการผลิตที่นำเข้าจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนที่ อย. จะอนุญาตให้จำหน่ายได้ ทั้งนี้ อย. ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากผลการสืบสวนพบว่าวัคซีนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย. จะดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโดยมีคำสั่งให้เรียกเก็บคืนยาจากท้องตลาดโดยทันที

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า ขอผู้บริโภคอย่าหวั่นวิตกกังวลต่อข่าวดังกล่าวการได้รับวัคซีนยังคงเกิดประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประชาชนยังสามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตามปกติ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ หากพบมีความผิดปกติ อย. จะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันที


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *