www.plewseengern.com,  การศึกษา

“ครูกัลยา” ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานนโยบายการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคพังงา

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 63 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตามภารกิจ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานนโยบายการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ในการลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มจังหวัดภายใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พังงา, ระนอง และสตูล)
โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม

 

 


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *