เกษตร

พลเอก ประวิตร เปิดสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

พลเอก ประวิตร เปิดสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” รองรับนโยบายรัฐบาล “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” สั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นกลไกหลัก นำบทเรียนที่ผ่านมา แก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก รณรงค์เพาะชำกล้าไม้ปลูกป่า ทั่วประเทศ21 ส.ค.63 พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 09.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนา”การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ร่วมในพิธี ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

พลเอก ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญได้แก่ การเน้นย้ำขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลไกลหลักในการบูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อ13 ส.ค.63 ในการแต่งตั้ง คณะขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด ประกอบด้วย

1)โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ให้มีการสร้างกลไกการรับรู้ โดยใช้เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน เป็นช่องทางการสื่อสาร และสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน

2)โครงการป่าชุมชน ให้มีการจัดตั้ง ฟื้นฟูและขยายป่าชุมชน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ที่อยู่อาศัย และที่ทำกินในป่าชุมชน

3)โครงการ คทช.(คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) ให้มีการเร่งรัด สำรวจ ถือครอง และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำ

4)การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และ pm 2.5โดยใช้กลไกภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมจัดตั้ง War room ระดับชาติ จนถึงระดับท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงไฟป่า รวมทั้งจัดชุดพิทักษ์ป่าประจำหมู่บ้าน และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และ

5)การบริหารจัดการน้ำและการเติมน้ำลงดิน โดยเน้นให้มีการ จัดหาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ประชาชนทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทุกอำเภอทั่วประเทศ และนำองค์ความรู้เรื่องการเติมน้ำใต้ดิน ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชน

หลังจากนั้น พลเอก ประวิตร ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบคู่มือปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ของ ทส.ให้กับ มท. เพื่อนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ทุกจังหวัดของประเทศ ต่อไป

พลเอก ประวิตร ยังได้กล่าวกำชับเพิ่มเติม ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกๆด้าน นำบทเรียนที่ผ่านมาแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะต้องเร่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน


ในการรณรงค์เพาะชำกล้าไม้ปลูกป่าทั่วประเทศและรักษาป่าต้นน้ำ/การฟื้นฟูเขาหัวโล้น/การให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่า/การกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งซึ่งจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง และประชาชนก็จะมีความสุข และยั่งยืน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดเป้าหมายไว้ ต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *