www.plewseengern.com,  ธรรมะ วิปัสสนา,  สังคม

ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ที่วัด 17 แห่ง 17 จังหวัด เพื่อให้เป็นพลังบุญแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ขอเชิญท่านร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อชาติ ซึ่งการประกอบบุญในวันและเวลาเดียวกัน จะเกิดเป็นขุมพลังบุญใหญ่แก่แผ่นดินที่ทรงพลังมากกว่าการต่างคนต่างทำ

พลังธรรมนี้จะช่วยทำให้พลังอธรรมที่มุ่งร้ายทำลายแผ่นดินอ่อนแรงและแพ้พ่าย เกิดเป็นพลังธรรมปกปักรักษาชาติและสถาบันกษัตริย์ ที่ทรงพระคุณอันใหญ่หลวงแก่ชีวิต

การรักษาศีล บำเพ็ญกุศลของคนในชาติ เป็นอีกหนทางหนึ่งในการปกป้องแผ่นดินและสถาบันกษัตริย์ เพราะเมื่อพลังธรรมเข้มแข็ง พลังอธรรมย่อมแพ้พ่าย

ผู้หลงผิดย่อมมีจิตสำนึกกลับใจ เกิดมีความละอายชั่วกลัวบาป การทำกุศลที่กระทำด้วยจิตที่เสียสละเพื่อชาติ จะบังเกิดเป็นบุญกุศลที่สูงส่งช่วยเกื้อหนุนชีวิตอย่างยิ่ง

ขอเชิญประชาชนที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวและใกล้เคียงบำเพ็ญกุศล เดินทางมาทำบุญร่วมกัน โดยในการสวดมนต์ จะสวดพระคาถาชินบัญชร 9 จบ

ซึ่งเป็นพระคาถาที่มีพลังปราบไพรี (ภัยพาล) และพระคาถาพาหุงมหากา เพื่อแผ่เมตตาให้ประเทศชาติมีความสุขสงบ จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์

เพื่ออุทิศบุญนี้ให้แก่ชาติและสถาบันกษัตริย์ ให้ธำรงอยู่เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติสืบไป

โดยมีกำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 น. สวดมนต์เพื่อแผ่นดินโดยผู้มาร่วมงาน เวลา 9.00 น. ถวายสังฆทาน เวลา 10.00 น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 10.45 น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร

กรุณาแต่งกายสุภาพด้วยสีเหลืองหรือสีขาว จัดโดยอ.อัจฉราวดี วงศ์สกล และมูลนิธิโรงเรียนแห่งชิวิต ในวัดทั้ง 17 แห่ง อ.อัจฉราวดี จะไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอรุณราชวราราม ท่านที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับผู้ประสานงานในจังหวัดต่างๆ ที่ระบุในรายละเอียด

รายละเอียดแต่ละจังหวัดสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ หรือที่เพจ
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *