www.plewseengern.com,  การเงิน,  พาณิชย์

เงินสะพัด! จุรินทร์ นำเปิด มหกรรมการเงินเชียงใหม่ “MONEY EXPO” มั่นใจ GDP ภาคเหนือและประเทศโตต่อเนื่อง

6 พฤศจิกายน 2563 เชียงไหม่: เวลา 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการเงินเชียงใหม่ คร้ังที่ 15 MONEY EXPO CHIANGMAI 2020 ณ เวทีพิธีเปิดเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมด้วย
นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับงานนี้วารสารการเงินธนาคารได้จัดขึ้นในวันนี้ ภายใต้แนวคิด “Wealth Being” เปิดโอกาสให้นักธุรกิจ SME และ Micro SME ของภาคเหนือ รวมทั้งเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย สามารถเลือกเครื่องมือทางการเงินการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อการลงทุนขยายกิจการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
“มั่นใจว่างานนี้จะส่งผลให้ GDP ของประเทศและภาคเหนือมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญงาน MONEY EXPO CHAINGMAI ครั้งนี้มีการให้ความรู้ทางการเงิน นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุน ต่อผู้ที่สนใจและผู้เข้าร่วมงานส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถวางแผนบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจต่อไป ขอชื่นชมวารสารการเงินธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จัดงานมหกรรมการเงินนี้ขึ้น” นายจุรินทร์ กล่าว


รายงานจากผู้เข้าร่วมงาน ระบุว่า งานนี้สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มุ่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และกระจายรายได้ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ประชาชน นักลงทุน ยังสามารถเลือกเครื่องมือการเงินการลงทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง และมีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสกับนวัตกรรมทางการเงินการลงทุนใหม่ๆ ที่ช่วยทำให้การดำเนินชีวิตง่ายและสะดวกขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วารสาร การเงินธนาคาร ในเครือ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอ็ดเต็ด จำกัด ผู้จัดงาน มหกรรมการเงิน MONEY EXPO งานมหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศและในภูมิภาค ครั้งนี้เป็นโอกาสครบรอบ 20 ปี ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับและธุรกิจ SMEs สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและการลงทุนได้อย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ จากธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทการเงิน (Non Bank) บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน โบรกเกอร์ผู้ค้าทอง บริษัทเช่าซื้อรถยนต์ และหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *