www.plewseengern.com,  การเมือง,  ยุติธรรม

“สามารถ” เข้าถึงปัญหาประชาชน เร่งแก้หนี้เสียเครดิตบูโร เล็งเสนอปลดล็อกระยะเวลาให้สั้นลง ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

8 พ.ย.63 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า

ตนและนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.เขต 2 จ.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเหลื่อมล้ำ

จึงได้ให้นายสฤษฎ์พงษ์ยื่นกระทู้ถามนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ในเรื่องการแก้ไขปัญหาดอกเบี้ยบัตรเครดิตและการทบทวนเรื่องพิจารณาเครดิตบูโร เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19 หรือมาตรการเศรษฐกิจก็ดี การคำนวณดอกเบี้ยหรือเครดิตบูโรนั้นทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เท่าที่ควร จึงเสนอกระทู้ถามเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า เอกสารดังกล่าวได้ระบุว่า “เรื่องขอให้ทบทวน กฎ กติกา เกี่ยวกับการจัดการหนี้สินที่เป็นเครดิตบูโร กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังต่อไปนี้ เนื่องจากเครดิตมีแนวคิดมาจากสมาคมธนาคารไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิตเพื่อให้มีแหล่งกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการให้กู้ และป้องกันความเสียหายที่อาจกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชย์ โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งกลาง

ในการรวบรวมข้อมูล เริ่มงานทะเบียนเครดิตกลางขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลลูกหนี้ เพื่อช่วยลดความเสียหายและเพิ่มประสิทธิภาพของการให้สินเชื่อ เพื่อป้องกันปัญหาหนี้เสียในระบบเศรษฐกิจ หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

แต่เนื่องจากปัจจุบัน สภาพปัญหหนี้สินของประชาชนวัยทำงานมีเป็นจำนวนมากซึ่งมีหนี้สิน กู้ยืมกับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ แล้วไม่สามารถควบคุมภาวะหนี้ของตนเองได้ มีการขาดส่งชำระหนี้ หรือชำระหนี้บางส่วน หรือผิดนัดชำระหนี้ ทำให้เครติตไม่มีความน่าเชื่อถือและส่งผลให้กู้สินเชื่อใหม่ๆ ไม่ได้อีกต่อไป หรือเรียกว่า “ติดเครดิตบูโร” หรือ “ติดแบล็กลิสต์”

โดยมีประวัติสถานะทางการเงินเสียไป จึงเป็นอุปสรรคอย่างมากในการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสภาพปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

โดยเฉพาะประชาชนวัยทำงานที่จบการศึกษามาใหม่ๆ นั้นเป็นกำลังสำคัญในการขับคลื่อนเศรษฐกิจแต่มีข้อจำกัดทางด้านการเงิน ขาดเงินลงทุนประกอบหรือธุรกิจ SME ประกอบกับ มีภาวะหนี้สินต่างๆ เช่น หนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้กู้ยืมเพื่อซื้อบ้านหรือซื้อรถ ฯลฯ ทำใหม่สามารถควบคุมภาวะหนี้สินได้และติดปัญหาเครดิตบูโร ซึ่งลิดรอนสิทธิของประชาชน มีการติดตาม ควบคุม ออกมาตรการล้วงความลับเกี่ยวกับการเสียเครดิต ซึ่งแม้ผิดนัดชำระเล็กน้อยก็ทำให้เสียเครดิตบูโรได้ และเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการลงทุนของผู้ประกอบการรายย่อย


จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงการคลังจะมีนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยขอให้ทบทวน กฎ กติกา เกี่ยวกับการจัดการหนี้สินที่เป็นเครดิตบูโร เกี่ยวกับการจัดลำดับเครดิตบูโร หนี้เสีย ประวัติการชำระหนี้ การปลดล็อกระยะเวลาเครดิตบูโรให้สั้นลง รวมถึงการยืดหยุ่นเครดิตบูโรให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น จะได้หรือไม่”

ท้ายนี้ นายสามารถในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตามนโยบาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่สั่งการให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *