www.plewseengern.com,  ธรรมะ วิปัสสนา,  สังคม

รองฯ ประวิตร นำประชาชนชาวอยุธยาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 และเพื่อความเป็นสิริมงคล

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดตะโก อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ในวันเสาร์ที่ 7 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จำนวนมาก

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่องประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา จึงเห็นควรให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี

ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

รัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม โดยพร้อมเพรียงกัน


สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดพิธีดังกล่าวทุกวันเสาร์ ดังนี้ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดตะโก อำเภอภาชี วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดสะตือ อำเภอท่าเรือ และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวันเวลาดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *