www.plewseengern.com,  สังคม

ปลัด พม. ชวนร่วมสนับสนุนนมสำหรับเด็ก ในโครงการ ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยในชุมชน

9 พ.ย. 63 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็กจาก นายโรหิต จินดัล (Mr.Rohit A Jindal) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) สำหรับโครงการ ปันรักปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยในชุมชน

โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. ร่วมกับบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นมผงและนมพร้อมดื่ม UHT ให้แก่เด็กกลุ่มเป้าหมายในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 1,500 คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ด้วยการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น A+ Genius Baby

นางพัชรี กล่าวว่า ด้วยประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้กลุ่มเป้าหมายจำนวนมากของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต้องประสบปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงและจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเด็กช่วงวัย 0-6 ปี ต้องได้รับนมและอาหารที่เป็นประโยนชน์ สำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัยทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด จึงร่วมกันจัดโครงการ ปันรักปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยในชุมชน เพื่อเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบโภชนาการที่ดีสู่เด็กไทย จำนวน 1,500 คน ในชุมชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวง พม. ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนดังกล่าว พบว่า มีเด็กจำนวนมากที่ขาดแคลนนม เนื่องจากครอบครัวมีรายได้ลดลงจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะได้รับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อนำไปซื้อนมและเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ

นายโรหิต กล่าวต่อไปว่า จากความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ในการส่งมอบนมผงพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์เอฟาโกร A+ ทั้งนมผงและนมน้ำยูเอชทีพร้อมดื่ม ให้แก่เด็กจำนวนมากในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา นำมาสู่การยกระดับความร่วมมือกับโครงการ ปันรักปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยในชุมชน ในครั้งนี้


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบโภชนาการที่ดีสู่เด็กไทยในชุมชนขาดแคลนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,500 คน ให้ได้มีนมดื่มนาน 3 เดือน ด้วยการบริจาคนมผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน A+ Genius Baby

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบโภชนาการที่ดีสู่เด็กไทยในชุมชน ด้วยการบริจาคทั้งในรูปแบบของการซื้อนมบริจาค หรือ ใช้แต้มสะสมภายในแอป พลิเคชัน A+ Genius Baby เพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์นมผง Enfagrow A+ / Enfagrow Smart Plus และผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม UHT มอบให้แก่เด็กในชุมชนที่ขาดแคลน โดยมี้ด จอห์นสัน จะร่วมสมทบนมเพิ่มเติมจากยอดบริจาคผ่านแอปพลิเคชันจนครบจำนวน เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมอย่างต่อเนื่องนานถึง 3 เดือน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *