www.plewseengern.com,  การเมือง

ราเมศ ขอ ทุกฝ่ายใช้ระบบรัฐสภา แก้ปัญหาบ้านเมือง

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีที่มีบางกลุ่มเรียกร้องให้มีการปฏิวัติว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องให้มีการปฏิวัติ

เหตุผลเพราะว่ามีรัฐสภาที่ทุกฝ่ายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาปากท้อง เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ เรื่องคณะกรรมการสมานฉันท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันหลายฝ่ายหาทางออกให้ประเทศ ที่สำคัญข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการความถูกต้องและเป็นจริง
ทุกคนบอกว่าอยากได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น ก็ต้องหาแนวทางในการไปถึงจุดนั้นร่วมกัน ไม่มีสิ่งไหนได้มาโดยง่าย ต้องอดทน แต่ถ้ายึดเหตุผลของแต่ละฝ่ายเป็นที่ตั้ง เราก็อาจจะไม่ได้อะไรเลย ท้ายที่สุดประเทศเสียหายมากที่สุด
ตอนนี้สองเรื่องที่ต้องเดินควบคู่กันไปคือการแก้รัฐธรรมนูญและการเริ่มต้นคณะกรรมการสมานฉันท์ ระบบรัฐสภายังสามารถทำงานได้ ขอแค่ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ตั้งหลักคิดว่าเราต้องร่วมกันทำเพื่อบ้านเมือง เชื่อว่าจะเป็นแสงนำทางที่ดีที่สุด


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *