สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง

ปภ.เตือนภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน

22 ส.ค. 63 เวลา 08.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง และพะเยา รวม 15 อำเภอ 48 ตำบล 189 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,413 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 20 สิงหาคม 2563  ถึงปัจจุบัน (22 ส.ค.63 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด รวม 15 อำเภอ 48 ตำบล 189 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,413 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย

ได้แก่ น่าน เกิดน้ำไหลหลาก ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเวียงสา อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข และอำเภอนาน้อย รวม 18 ตำบล 83 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 960 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย

แพร่ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่  6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสูงเม่น อำเภอสอง อำเภอลอง และอำเภอหนองม่วงไข่ รวม 27 ตำบล 96 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 443 ครัวเรือน

เชียงใหม่ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอแม่ออน รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน

 ลำปาง เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองปาน รวม 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน 

พะเยา เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน รวม  ตำบล 4 หมู่บ้าน 

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย


รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *