สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง

เฝ้าระวัง ดูแล พร้อมเคียงข้างประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ชุดแพทย์สนาม รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ยังคงเฝ้าระวังดูแล ให้กับประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการจัดเวรยามในการเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน และการเฝ้าระวังน้ำท่วมระลอกใหม่ ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก บ้านพันเชิง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

มีการเฝ้าระวังระดับน้ำ หากระดับน้ำมีการเพิ่มสูงขึ้น ให้มีความพร้อมในการเตรียมอพยพ หรือเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะมีความอุ่นใจที่มีทหารแพทย์คอยช่วยเหลือดูแล

อีกทั้งยังมีชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) พร้อมในการปฏิบัติการแพทย์สนามฉุกเฉินให้กับประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยชุด M-MERT รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก สามารถปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องอาศัยทรัพยากรท้องถิ่นดำรงด้วยตนเองถึง 72 ชั่วโมง


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *