www.plewseengern.com,  การเมือง,  คมนาคม,  ผสมโรง,  เกษตร

“ประกอบ” จี้ “กรมชล” บูรณาการ สร้างแก้มลิง / ปรับถนนสายไสยาสน์- ป่าแต้ว หลังหารือสภาแล้ว 3 ครั้ง ไม่คืบหน้า

12 พ.ย.2563 นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ หารือเพื่อส่งปัญหาของพี่น้องประชาชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาดังนี้

1. ขอให้กรมชลประทานก่อสร้างแก้มลิง พื้นที่ 8 ไร่ ที่บ้านควนตอ หมู่ 4 ต.บางขัน หลังจากได้หารือในสภาแล้วเป็นครั้งที่ 3 และทางกรมชลประทานได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้วเนื่องจากเป็นพื้นที่ สปก. แต่ยังติดขัดว่ามีพื้นที่ 8 ไร่นี้เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ทำให้ยังดำเนินการเพิ่มเติมไม่ได้ จึงขอให้กรมชลประทานเร่งรัดประสานงานกับกรมป่าไม้เพื่อก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2. ฝายกั้นน้ำหน้าคลอง บ้านคลองสองเหนือ หมู่ 18 เป็นฝายเก่าชำรุด อยากให้กรมชลประทานก่อสร้างให้เรียบร้อย เพราะเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่พี่น้องชาวบ้านใช้ในการจัดทำน้ำประปา น้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
3. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงถนนสายไสยาสน์- ป่าแต้ว ให้เป็นถนนลาดยาง ถนนดังกล่าวสร้างมาแล้วกว่า 60 ปี ระยะทาง 15.8 กม. เพื่อเชื่อม 2 ตำบล ระหว่าง ต.บ้านลำนาว และ ต.บ้านวังหิน ใน อ.บางขัน ขณะนี้เหลืออีก 11 กม. ที่ยังต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ โดยถนนเส้นนี้ได้นำมาหารือในสภามาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยได้มีการหารือไว้ตั้งแต่ปี 2562 จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จด้วย


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *