www.plewseengern.com,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  มหาดไทย,  สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง

ปภ.แนะประชาชนท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  ขอแนะประชาชนท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างปลอดภัย หากท่องเที่ยวโดยการกางเต็นท์พักแรม ควรเลือกบริเวณที่ปลอดภัย ไม่อยู่ใกล้ริมน้ำ ที่สำคัญ ไม่ควรก่อกองไฟ ไม่จุดตะเกียงหรือจุดเทียน ไม่สูบบุหรี่ภายในเต็นท์เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ อีกทั้งหลีกเลี่ยงถ่ายรูปหรือชมวิวบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระบุช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนนิยมท่องเที่ยวตามยอดเขา หรือเชิงดอย เพื่อสัมผัสความงดงามของธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว ซึ่งการขาดความระมัดระวังและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ทำให้ได้รับอันตรายได้

ปภ. จึงขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างปลอดภัย หากท่องเที่ยวโดยการกางเต๊นท์พักแรมค้างคืน ควรเลือกสถานที่ปลอดภัยและเหมาะสม ไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายหรือกิ่งไม้แห้งที่เสี่ยงต่อการล้มทับ ไม่อยู่ใกล้ริมน้ำหรือบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะ หรือพื้นที่เสี่ยงต่อที่ทำให้เกิดอันตรายได้ อีกทั้งจัดเตรียมพื้นที่กางเต็นท์ โดยเก็บกวาดและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงและสัตว์มีพิษ

รวมถึงยึดติดเต็นท์กับพื้นให้มั่นคง เพื่อป้องกันแรงลมพัดก่อให้เกิดอันตรายได้ ที่สำคัญ ห้ามจุดตะเกียง เทียน หรือสูบบุหรี่ภายในเต็นท์ เพื่อป้องกันเพลิงไหม้และการขาดอากาศหายใจจากการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกาย รวมถึงไม่ควรก่อกองไฟใกล้เต็นท์พักแรม โดยเฉพาะบริเวณที่มีพงหญ้าแห้งหรือเศษวัสดุติดไฟง่าย เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ แต่หากจำเป็นก่อกองไฟควรดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมถังน้ำและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน


นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงถ่ายรูปหรือชมทิวทัศน์บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย อาทิ ริมหน้าผา ชะง่อนหิน ไหล่เขาที่มีทางเดินแคบ จุดชมวิวที่ไม่มีไม้กั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากการพลัดตก รวมถึงไม่ถ่ายรูปในอิริยาบถหรือสถานที่เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะบริเวณริมหน้าผาที่มีคนจำนวนมากและกลางถนนที่มีหมอกปกคลุมหนาแน่น ควรสังเกตป้ายเตือนต่างๆ หากมีป้ายห้ามเข้าก็ไม่ควรฝ่าฝืนเข้าไป อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

ทั้งนี้ การไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยควรศึกษาสถานที่ก่อนเดินทางและควรเพิ่มความระมัดระวังในตลอดการเดินทาง
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายได้ หากประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุ 
สามารถติดต่อแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชม. เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *