www.plewseengern.com,  การเมือง

ราเมศ ขอ ทุกฝ่าย ร่วมใจกำหนดอนาคตประเทศ เดินไปตามระบอบ ปชต. อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระรับหลักการว่า

ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอยู่ในวาระ ทั้งหมด 6 ฉบับ ที่ชัดเจนอีกเรื่องคือ ในส่วนของร่างแก้ไข รธน. ของภาคประชาชน ไอลอว์ จะบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมและมีการพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 พร้อมกัน ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะมีร่างรัฐธรรมนูญที่เข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาทั้งหมด 7 ร่าง ส่วนของพรรคฯ กำลังพิจารณารายละเอียดของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชน และจะมีการประชุม ส.ส. ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เวลา 13.00 น.
ส่วนวาระหนึ่งจะผ่านกี่ร่างก็ต้องจับตาดู คะแนนเสียงจากวุฒิสมาชิกเป็นส่วนสำคัญมากเพราะต้องมีถึง 1 ใน 3 ของจำนวนวุฒิสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา


นายราเมศ กล่าวต่อว่ากรณีที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งฝ่ายที่อยากให้แก้ และไม่แก้ รธน. มาชุมนุมที่บริเวณรัฐสภานั้น ก็ถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปอย่างสงบและปราศจากอาวุธก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวล แต่ไม่อยากให้มีการทำผิดกฎหมายบ้านเมือง และหากมีทั้งสองฝ่ายก็ขออย่าให้มีเผชิญหน้าจนเกิดความรุนแรง ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมือง ทุกคนจะต้องร่วมใจกันกำหนดอนาคตประเทศเพื่อให้เดินไปตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *