www.plewseengern.com,  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

“เอนก” รมว.การอุดมศึกษาฯ ตั้ง อว.ส่วนหน้า ลุยขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ลำปาง ส่งหนึ่งพันศาสตราจารย์ สองหมื่นด็อกเตอร์ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงานร่วมกับจังหวัด

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เป็นประธานการประชุม การนำงานด้าน อววน. ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าหน่วยงานส่วนจังหวัดลำปาง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด อว.ร่วมประชุม

โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ขณะนี้โลกกำลังเดินด้วยเศรษฐกิจฐานรากมากยิ่งขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จริงจังกับนโยขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมาก โดยได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ ครม.ก็เห็นชอบให้รัฐมนตรีกว่า 30 คน ลงไปช่วยงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ 1 รัฐมนตรี จะรับผิดชอบ 2-3 จังหวัด โดยตนรับผิดชอบ จ.ลำปาง และ จ.เลย

รมว.อว.กล่าวต่อว่า โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมีผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดเป็นกลไกหลัก ขณะที่ อว.ได้จัดตั้ง อว.ส่วนหน้าขึ้นมาเพื่อทำงานร่วมกับจังหวัด โดยในวันที่ 16 พ.ย. ตนจะเซ็นคำสั่งตั้ง อว.ส่วนหน้า ซึ่งในส่วนของ อว. นั้นมีด็อกเตอร์เกินกว่า 20,000 คน มีผู้จบปริญญาโทเกิน 30,000 คน มีศาสตราจารย์เป็นพันๆ คน และมีหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมจะสนับสนุนการทำงานของ จ.ลำปาง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการลุ่มน้ำ เรื่องของเทคโนโลยีลม เป็นต้น ที่สำคัญ จ.ลำปาง มีงบประมาณปีละ 300 ล้าน จากเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพราะฉะนั้นคนใน จ.ลำปาง สามารถคิดโครงการเพื่อทำให้ลำปางเจริญได้ด้วยตัวของเราเอง


ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนมีความคิดอยากให้ จ.ลำปาง จัดตั้ง “หอการศึกษาจังหวัดลำปาง” ขึ้น เช่นเดียวกับที่มีหอการค้าจังหวัดหรืออุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อให้หอการศึกษาฯ ช่วยกันคิดว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรให้เหมาะสมกับ จ.ลำปาง โดยมีราชการสนับสนุน เช่น ทำโรงเรียนรักษาลุ่มน้ำ โรงเรียนอาชีวะแบบที่ใช้วิทยาศาสตร์ให้มาก

หรือแม้กระทั่งโรงเรียนเซรามิก เหมือนอย่างที่ จ.เลย ได้มีแนวคิดจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยดอกไม้ขึ้นมา โดยตนได้ตั้งชื่อให้ว่า มาลัยวิทยสถาน เป็นต้น นี่คืองานที่ อว. ส่วนหน้าจะมาช่วยกันพัฒนา จ.ลำปาง และจะมีการจัดตั้ง อว.ส่วนหน้าทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *