www.plewseengern.com,  เปลว สีเงิน

คำตอบ “พระชุมนุม” ผิด-ไม่ผิด?

เปลว สีเงิน

ดูพระมหาไพรวัลย์ “ตะแบงธรรม” กับคุณศรีสุวรรณ ทางทีวีไทยรัฐ ช่อง ๓๒ แล้ว

พุทธดำรัส ที่ว่า……
เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ จิตฺตํ ราชรถูปมํ ยตฺถ พาลา วิสีทนฺติ นตฺถิ สงฺโค วิชานตํ.“สูทั้งหลาย จงมาดูโลกนี้ อันตระการ ดุจราชรถ ที่พวกคนเขลาหมกอยู่ แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่”

ลอยเข้ามาในความจำแต่ครั้งบวชเณรทันที!

หลายท่านคงได้ดูจากรายการคุณจอมขวัญ เมื่อเย็นพฤหัสแล้ว คิดเห็นอย่างไร เป็นสิทธิแต่ละบุคคล ไม่ว่ากัน

เหตุนำสู่การดีเบต สืบเนื่องมีพระ-เณรกลุ่มหนึ่งไปร่วมชุมนุม “ล้มรัฐ-ล้มสถาบัน” กับม็อบ ๓ นิ้ว

ใช้ธง “แครอทธรรมจักร” สีส้ม เลียน “ธงเสมาธรรมจักร” สีเหลือง มีตาละปัตร “หมุดฝาส้วม ๓ นิ้ว” โบกและชูเป็นพร็อพ

คุณศรีสุวรรณ ร้องเรียนทางการ ว่า….
“ไม่เหมาะ-ไม่ควร ผิดพระพระธรรมวินัยและพรบ.คณะสงฆ์ ให้จัดการ”

พระมหาไพรวัลย์ โพสต์เฟซสวนทันที
“ดีเบตอย่างคนที่รู้จักใช้เหตุและผลในการพูดคุยกับอาตมาไหม โยมศรีสุวรรณ
อย่าดีแต่ใช้ช่องทางของกฎหมายรังแกคนอื่น พระหนุ่มเณรน้อย ท่านมีแค่ตัวเปล่า จีวรเปลือย ทำไมต้องหาเรื่องรังแกท่าน ทำไมไม่ยกเหตุผลขึ้นมาแย้งในสิ่งที่ท่านนำเสนอ

พระพุทธเจ้าสอนให้โยมใช้อำนาจและกฎหมายรังแกคนอื่นตั้งแต่ตอนไหน”

#เลอะเทอะเปรอะเปื้อน

แล้วการดีเบตก็เกิดขึ้น เมื่อคุณศรีสุวรรณรับคำท้า!

พระเป็นพุทธบุตร “ลูกพระพุทธเจ้า” ผิด-ถูก, ควร-ไม่ควร “สุทธิ อสุทธิ ปัจจัตตัง” พุทธบุตรควรรู้ได้ด้วยตัวเอง

เราๆ ท่านๆ เป็นพุทธมามกะ ต้องรู้ ……..

อันว่านรกนั้น ใครทำ-ใครตก ดังนั้น เราควรหลีกทางให้พระคุณเจ้า ด้วยการ “ไม่วิจารณ์พระ” ในทางไม่ดี

พระมหาไพรวัลย์มีความสัมพันธ์กับขบวนการสีส้ม “แครอทธรรมจักร” อย่างไรหรือไม่ ผมไม่ทราบและไม่อยากทราบ นอกเหนือจากที่ท่านบอกให้ทราบ
เช่นเรื่องนี้ ท่านโพสต์ภาพถ่ายคู่นายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือครูใหญ่ กลุ่ม “ขอนแก่นพอกันที”

นายอรรถพล ๑ ในแกนนำม็อบสามนิ้ว เป็นผู้ทำธง “แครอทธรรมจักร” สีส้ม ให้เป็นสัญลักษณ์กลุ่มพระ-เณรร่วมม็อบล้มเจ้า
ธงนั้น ใช้รูปแครอทแทนธรรมจักรล้อมรอบรูป ๓ นิ้ว เลียนธง “เสมาธรรมจักร” กงล้อแห่งธรรม สัญลักษณ์พุทธะ

นายอรรถพล นำธงมามอบมหาไพรวัลย์ และมหาไพรวัลย์ เผยแพร่ภาพนั้น พร้อมข้อความว่า

“เพื่อความสบายใจแห่งมหาชน อาตมาได้ทำการยึดธงจากครูใหญ่ขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

ภาพ ๑ พระ ๑ แกนนำสามนิ้ว สันถวะกัน ต้องการบอกอะไรกับสังคม ผมมืดทึบ เดาไม่ออก

-พระมหาไพรวัลย์เกี่ยวอะไรด้วยกับพระที่ชุมนุม จึงนำธงมามอบให้ท่าน?
-หรือท่านมหาเจริญวิปัสสนาบรรลุอภิญญาสมาบัติ กำหนดใจนายอรรถพลต้องเอาธงมาให้ยึด?
-และด้วยความเป็นอริยบุคคลของพระมหาไพรวัลย์ จึงหยั่งรู้ความรู้สึกประชาชนต่อกรณีนี้ได้ จึงบอกว่า “เพื่อความสบายใจแห่งมหาชน”?

นี่เป็นประเด็นแรก ที่ต้องพิจารณา ……..
พระมีเป็นแสนๆ รูป ทำไมแกนนำสามนิ้วผู้นี้ จึงจำเพาะเจาะจงมาที่มหาไพรวัลย์?

ประเด็นต่อมา ……..
ฟังพระมหาไพรวัลย์โต้คุณศรีสุวรรณว่า พระ-เณร ที่ชุมนุมผิดตรงไหน ให้ยกข้อธรรม-ข้อวินัยขึ้นมาดู

และที่พระ-เณรไปพูดที่เวทีชุมนุมนั้น มีอะไร-ตรงไหน ขัดคำสอนพระพุทธเจ้าหรือเปล่า?

ตรงนี้ ตอบรวบรัด แบบเยส-โน ไม่ได้ เอาอย่างนี้ จะยกประเด็นทำนองโจทย์มาไล่เลียงทีละประเด็น

ดูป้ายที่พระ-เณรยกชูในเวทีชุมนุม ก็ประมาณนี้

-ทำไมพระไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง?
-เอาคิ้วเราคืนมา
-พุทธศาสนาต้องรับใช้ประชาชน ไม่ใช่รับใช้รัฐ
-ลาออกเถอะไอ้ตู่ ตูบิณฯได้แต่ไข่พะโล้
-พรบ.สงฆ์ ๒๕๐๕ ทำพระให้กลายเป็นหุ่นยนต์

นี่แค่ส่วนหนึ่ง ผิดธรรม-ผิดวินัยหรือไม่ ค่อยๆ ว่ากัน ประเด็นหลักอยู่ที่ว่า….

การที่พระ-เณรออกมาชุมนุมกับม็อบที่มุ่งหมายล้มรัฐ-ล้มสถาบัน นั้น ผิดธรรม-ผิดวินัยหรือไม่?

เป็นประเด็นที่มหาไพรวัลย์จิกถาม!
ก่อนถึงคำตอบนี้ มีประเด็นควรพิสูจน์ก่อนว่า หัวโล้น-ห่มเหลืองเหล่านั้น พระ-เณรจริงๆ หรือฆราวาสปลอมเป็นพระแครอท ๓ นิ้ว?
ให้ชัดเจนตรงนี้ก่อน จะช่วยให้มหาชนสบายใจยิ่งขึ้น

เพราะมีหลักฐานภาพถ่าย ใต้จีวรคลุม “นุ่งกางเกง” อีกอย่าง พระจริงๆ ไม่น่าไร้หิริ-โอตตัปปะ หยาบช้าขนาดนั้น?

ถ้าพระจริง ก็ต้องตรวจสอบขั้นต่อไป สังกัดวัดไหน ร่ำเรียนสำนักไหน ใครเป็นอุปัชฌาย์-ครูบาอาจารย์?

ชัดแล้ว เข้าประเด็นที่มหาไพรวัลย์ถาม พระ-เณรที่ชุมนุมนั้น ผิดธรรม-ผิดวินัยข้อไหน?

ก่อนอื่น ควรทราบว่า มุ่งหมายของการบวชนั้น เพื่อละ เพื่อคายออก คายออกจาก ราคะ โทสะ โมหะ ด้วยละกิเลส ตัณหา
บวชเข้ามาแล้ว มีหน้าที่ ๓ อย่าง

-ศึกษาพระธรรม-วินัย เรียกคันถธุระ
-ปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้ง-เห็นจริง เรียกวิปัสสนาธุระ และ
-เผยแพร่ธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า เพื่อดำรงต่อพระพุทธศาสนา

เอากว้างๆ เท่านี้เข้าจับก่อน ถ้าพระอยู่ในวัตรนี้ จะมาชุมนุมกันมั้ย ยังไม่ต้องถามว่าผิดวินัย-ผิดธรรมข้อไหน ด้วยสัมมาสติ ด้วยจิตละลาย ตอบตัวเองได้แล้ว


แค่คิ้ว คือขน ยังโลภ ยังหลง จะเอา แล้วจะมาบวชทำไม นี่คำถามย้อนกลับง่ายๆ
และ “ลาออกเถอะไอ้ตู่ ตูบิณฯได้แต่ไข่พะโล้” นั่นน่ะ
ระดับเปรียญ ๙ นิมนต์พระคุณเจ้าพระมหาไพรวัลย์ ผู้เจริญแล้วในธรรม สงเคราะห์สัตว์โลก ตอบด้วยธรรมเป็นโลกบาลทีเถิดว่า

ผิดธรรม-ผิดวินัย หรือไม่อย่างใด?

กระทั่งที่เรียกร้องสิทธิเลือกตั้ง ขอนิมนต์พระคุณเจ้าวิสัชนาด้วย
การจะให้ชี้ตรงไปเลยว่า ที่ชุมนุมนั้น ผิดธรรมข้อไหน ผิดพระวินัยข้อไหน ก็ต้องเข้าใจว่า พระวินัยไม่ต่างกฎหมาย

จะเขียนแจงยิบให้ครบพฤติกรรมมนุษย์ จากอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ไม่ได้และไม่มีหรอก

บางเรื่องจึงใช้หลักเทียบเคียงทางอนุโลม ในพระธรรมวินัย มี “อโคจร” กับ “โลกวัชชะ” เป็นหลักพิจารณา

แต่ทั้งนี้-ทั้งนั้น ใช้เทียบเคียงแบบศรีธนญชัยไม่ได้ พระควรต้องมี “ยางอาย-ยางสำนึก” เป็นต้นทุนบุญ-บาป

ก็มาดูว่า ม็อบสามนิ้วชุมนุมล้มเจ้า เป็นสถานที่โคจรหรืออโคจร

“อโคจร” คือบุคคลและสถานที่อันภิกษุไม่ควรไปมาหาสู่ “หญิงแพศยา, หญิงหม้าย, สาวเทื้อ, ภิกษุณี, กะเทย, ร้านสุรา

“พระอธิการสำราญ อชฺฌาจาโร” วิเคราะห์ประเด็นนี้ไว้ในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา ตอนหนึ่งว่า

“สถานที่อโคจรของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน พบว่ามุ่งให้ผู้ประพฤติปฏิบัติ เป็นผู้มีปัญญาอันยิ่ง คือ เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งสูงสุด


นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยการฝึกอินทรีย์สำรวม ระมัดระวัง มิให้เกิดความหลงในอายตนะ ๖ ด้วย

และเมื่อจำเป็นต้องเดินทางไปในสถานที่ดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยหลักธรรมที่เกี่ยวข้องสถานที่อโคจร

คือ ศรัทธา, สัมปรายิกัตถประโยชน์, เวสารัชชธรรม, อริยทรัพย์ ๗ และสติปัฏฐาน ๔ ดังกล่าวมา จึงทำให้เกิดความเลื่อมใสและศรัทธาได้”

เห็นมั้ย ถามชาวบ้าน ผิดธรรม-ผิดวินัยข้อไหนยกมา อย่าว่าแต่ชาวบ้านเลย พระด้วยกันบางส่วนยังตอบไม่ได้ เพราะต้อง “องค์ธรรมประยุกต์” ด้วยวิสัยวิญญูชนในการตอบ

พอมาดูสัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ภายภาคหน้า ๔ อย่าง เวสารัชชกรณธรรม ธรรมเป็นเหตุให้แกล้วกล้า ๕ อย่าง อริยทัพย์ คุณธรรมประจำใจประเสริฐ ๗ อย่าง
รู้สึกได้ทันทีว่า ที่ทำนั้น “นรกกิน” ไปครึ่งกบาลแล้ว!

พอมาดูด้าน “โลกวัชชะ” ก็ชัดเลย …….
คำว่าโลกวัชชะ ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจกัน ว่าทำแล้วแค่ “โลกติเตียน”

โลกวัชชะ แปลว่า ที่ทำนั้น “มีความผิดทางโลก”


“พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล” ป.ธ.๕, นธ.เอก, ศษ.บ., MPA. (นิด้า) วัดท่าไทร สุราษฎร์ฯ
ท่านเขียนให้ความเข้าใจถึงโทษของพระตามพระวินัยว่า มี ๒ แบบ สรุป คือ

“ปัณณัตติวัชชะ” โทษทางพระวินัยบัญญัติ/ประพฤติผิดศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้

“โลกวัชชะ” โทษทางโลก, ความผิดทางโลก, อาบัติที่มีโทษทางโลกด้วย”

ครับ……..
ชุมนุมเข้าลักษณะก่อการบกฏ แยกราชอาณาจักร ล้มสถาบันกษัตริย์ ทั้งฝ่าฝืนการชุมนุม ทั้งวงชุมคละเคล้าด้วยพวกสุรา กะเทย แพศยา ทั้งฝ่าฝืนพรบ.ต่างๆ หลายมาตรา

ด้วยหลัก “อโคจร” และ “โลกวัชชะ”
ไม่ยากแล้วใช่ไหม ที่จะตอบว่า…….
พระร่วมชุมนุมม็อบล้มเจ้า ผิดข้อธรรม-ข้อวินัย ข้อไหน-อย่างไรบ้าง?

ภาพ :เฟซบุ๊กส์ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *