www.plewseengern.com,  การศึกษา,  เยาวชน

รมว.ศธ.เร่งเครื่องแก้ปัญหาการศึกษาทั่วประเทศ เสียงครูยืนยันแผนงานยกระดับมาถูกทาง

“ณัฏฐพล” เดินหน้าแก้ปัญหาการศึกษาทั่วประเทศ หลังเดินสายลงพื้นที่พบปะครูภาคเหนือ เผยเสียงครูช่วยบอกแผนการทำงานถูกทางแล้ว พร้อมเปิด HCEC เพิ่มศักยภาพครูวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกเดินทางไปที่ จ.ลำพูน ในกิจกรรม “เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่สัญจร” โดยได้พบกับคุณครู 50 คนซึ่งเป็นตัวแทนครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศหรือ HCEC (Human Capital Excellence Center) ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

โดยภายในกิจกรรม ตัวแทนคุณครูได้พูดคุยสะท้อนถึงปัญหาที่สะสมอยู่ในระบบการศึกษาไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระงานครูที่ทำให้เวลาในการทำการเรียนการสอนในห้องมีจำกัด หรือปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงแนวทางการเรียนการสอนของเด็กชาติพันธุ์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นบริบทเฉพาะของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ

ทั้งนี้ นายณัฏฐพล ได้ร่วมแบ่งปันแนวทางการแก้ไขปัญหากับคุณครูโดยกล่าวว่า “ในเรื่องของภาระครู ตอนนี้ได้ดำเนินการให้คณะทำงานทำการศึกษากรอบงานของครู เพื่อหาแนวทางการลดภาระครูที่ตรงจุดและยั่งยืน เพื่อคืนครูให้กับห้องเรียนและให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่”

นอกจากนี้ นายณัฏฐพล ยังชี้แจงถึงแนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กว่า โดยต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือเข้าลักษณะโรงเรียน Stand Alone ต้องได้รับงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่สามารถจัดการในรูปแบบของรายหัวในแบบเดิมได้

นายณัฏฐพล ได้สรุปถึงการจัดกิจกรรมสัญจรในครั้งนี้ว่า หลังจากที่ได้เดินทางไปเกือบทั่วประเทศ พบว่าปัญหาของครูส่วนใหญ่นั้นมีความคล้ายคลึงกัน แต่มีส่วนที่เพิ่มเติมที่เป็นเรื่องของความแตกต่างในบริบทของแต่ละพื้นที่ อย่างเช่นในภาคเหนือมีเรื่องของเด็กชาติพันธุ์

“เสียงสะท้อนของคุณครูส่วนใหญ่เป็นเครื่องยืนยันว่า การศึกษาของไทยต้องรีบแก้ไข โดยแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณครูที่มีโอกาสได้ไปพบ และให้ข้อแนะนำ ขณะนี้ผมได้เดินทางลงพื้นที่ และรับฟังจากทุกฝ่ายเกือบทั่วประเทศแล้ว หลังจากนี้จะเร่งเดินหน้าในการจัดการปัญหาตามแนวทางที่ได้วางเอาไว้แล้วอย่างเต็มที่” นายณัฏฐพล กล่าว

นอกจากนี้ นายณัฏฐพล ยังได้มีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ HCEC (Human Capital Excellence Center) ที่ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ซึ่งเป็น 1 ในกว่า 180 ศูนย์ทั่วประเทศหลังจากที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปในเดือนกันยายนที่ผ่านมา


โดยภายใต้นโยบายของ นายณัฏฐพลนั้น HCEC จะเป็นพื้นที่ที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับภาคเอกชน นำเอาหลักสูตรความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเป้าหมายเบื้องต้นจะใช้ในการพัฒนาครูซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานักเรียนและเยาวชน

ทั้งนี้ HCEC เป็นเพียงหนึ่งในกลไกที่จะสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาและช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ร่วมกับกลไกลการประเมินในรูปแบบใหม่อีกด้วย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *