เปลว สีเงิน

“กกล.ผาเมือง เฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง”

กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง บนฐานปฏิบัติการดอยสันจุ๊ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับฐานปฏิบัติการของทหารเมียนมา ว้าและไทยใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกำลังพลในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ผ่านการเป็นทหาร อาชีพที่ต้องใช้ความอดทน เสียสละ และรับผิดชอบถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นตอนกลางคืนหรืออากาศร้อนในตอนกลางวัน ซึ่งบางวันอาจมีฝนตกพวกเขาเหล่านี้ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นยามชายแดนเช่นนี้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กองกำลังผาเมืองมีภารกิจในการป้องกันชายแดนในเขต จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ระหว่างรอยต่อ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จนถึงรอยต่อของ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก กับ อ.นาแห่ว จ.เลย รวมพื้นที่รับผิดชอบใน 24 อำเภอชายแดน ความยาวตามแนวชายแดน 933 กิโลเมตร

โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 พื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ส่วนที่เป็นพื้นที่ตามลำแม่น้ำโขง รับผิดชอบโดย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย

ทั้งนี้ พื้นที่สำคัญที่มีแนวเขตติดชายแดน กองกำลังผาเมืองได้ตั้งฐานปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน การลักลอบค้าอาวุธสงคราม การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันโรคไวรัส Covid-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน


โดยฐานปฏิบัติการดอยสันจุ๊ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งฐานปฏิบัติการ ที่กองกำลังผาเมืองตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเกิดความอุ่นใจ และปลอดภัยตามพันธกิจของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *