www.plewseengern.com,  การคลัง,  การศึกษา

“อนุทิน” เสนอ ครม.ปรับเกณฑ์กู้ กยศ. “ยกเลิกผู้ค้ำ” ย้ำ! รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 พ.ย.2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงความเป็นห่วงกรณีปัญหาลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยหารือที่ประชุม ครม.เพื่อหาแนวทางปรับหลักเกณฑ์ยกเลิกผู้ค้ำประกัน

นายอนุทิน ชี้แจงกับที่ประชุม ครม. ว่า เนื่องจากการกู้ยืมดังกล่าวเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อแสวงหากำไร อีกทั้งส่วนใหญ่ ผู้ค้ำประกันก็คือญาติพี่น้องซึ่งประสบความเดือนร้อนไม่ต่างกัน ส่งผลให้ผู้ค้ำ ประกันต้องแบกรับภาระในทางคดีความจากการถูกฟ้องร้อง หลายคนต้องถูก ยึดทรัพย์
ส่งผลให้บางรายมีความต้องการที่จะกู้เงินยืมเรียน แต่ไม่สามารถหา ผู้ค้ำประกันตนเองได้ ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และหาทางออกให้กับกลุ่มผู้ค้ำประกันในปัจจุบันและอนาคต รัฐจึงควร กำหนดหลักเกณฑ์การกู้ โดยปลดผู้ค้ำประกัน และไม่มีผู้ค้ำประกันต่อไป แต่ ควรให้นักเรียน นักศึกษาได้เป็นผู้ค้ำประกันตนเอง
ทั้งนี้ที่ประชุม ครม.รับทราบ และมอบหมายนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *