www.plewseengern.com,  การเมือง

“อนุสรณ์” อ้าง ต่างชาติไม่ยอมรับ ขอเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช้ความรุนแรง

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี กลุ่มตัวแทนนักเรียนได้นัดหมายชุมนุมในวันนี้ที่ (21พ.ย.63) ที่แยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น.เวลาบ่ายโมง ถึง 3 ทุ่ม ว่า

การชุมนุมของกลุ่มนักเรียนที่มีเวลาเริ่มและยุติการชุมนุมชัดเจน หลายครั้งที่ผ่านมาไม่เกิดปัญหา เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคง ต้องไม่สนองตอบต่อการส่งสัญญาณใช้ความรุนแรงของรัฐบาล

การบังคับใช้กฎหมายเกินจากกรอบของกฎหมาย ไม่เพียงสร้างความกังวลภายในประเทศ แต่กดดันต่างประเทศให้เปิดเผยขั้นตอนการดำเนินการสลายการชุมนุม

เช่น นายโจชัว หว่อง ยังส่งอีเมลล์ถึงบริษัทขายแก๊สน้ำตาให้เลิกขายให้ไทย-เปิดเผยข้อมูลอาวุธ ประเทศไทยไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในแผนที่โลก การดำเนินการที่จะทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ รัฐบาลต้องระมัดระวังและต้องปรับทัศนคติด้วย

“นี่คือลูกหลาน อนาคตของชาติ การบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ไม่มีใครได้ประโยชน์ รัฐบาลมาแล้วก็ไป แต่อนาคตของชาติ ต้องเติบโตมาดูแลบ้านเมือง” นายอนุสรณ์ กล่าว


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *