www.plewseengern.com,  แรงงาน

กกจ. ติวเข้มเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและปราบปรามผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์

กรมการจัดหางาน จัดฝึกอบรมโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน (ขั้นพื้นฐาน)

เน้นเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้รู้เท่าทันกลโกงสาย/นายหน้าเถื่อน โดยเฉพาะการหลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ปัญหาการหลอกลวงคนหางานและลักลอบไปทำงานต่างประเทศเป็นปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และสื่อสังคมออนไลน์ได้มีผู้ใช้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้สาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อน ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กและไลน์ ในการโฆษณาการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งผู้ถูกหลอกลวงจะต้องเสียเงินค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กหรือไลน์ การหลอกลวงมีความแยบยลและซับซ้อนมากขึ้น

ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนหางานของกรมการจัดหางาน จะต้องก้าวทันกับลักษณะ รูปแบบการหลอกลวงคนหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การรวบรวมเอกสารหลักฐาน การวินิจฉัยคำร้องทุกข์ การรายงานการสืบสวน การร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องมีความละเอียด รอบคอบ และมีทักษะด้านการสืบข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น

“กรมการจัดหางาน จึงได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสี่อสังคมออนไลน์ ทั้งจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10  สำนักงานจัดหางานจังหวัด  และกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  โดยวิทยากรจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองนิติการ กรมการจัดหางาน เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถด้านการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางานให้ทันต่อสถานการณ์


มีการประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ เบาะแสผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน เพื่อหาแนวทางป้องกัน โดยประสานความร่วมมือกับคนหางาน ผู้นำชุมชน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง” นายสุชาติฯ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะไปทำงานในต่างประเทศต้องเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ค่าจ้าง รายละเอียดเงื่อนไขในการทำงาน และประเทศที่จะไปก่อนตัดสินใจจ่ายเงินให้กับผู้ใด โดยขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  และกองทะเบียนจัดหางานกลางคุ้มครองคนหางาน หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *