www.plewseengern.com,  วัฒนธรรม

รมว.วัฒนธรรม เปิด “TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม” ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน เปิดกิจกรรม TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม จัดโดย “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 5 ภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมพร้อมกันนี้กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน

โดยมีรศ.ดร. พนา ทองมีอาคม,นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ดร.ธนกร ศรีสุขใส และนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ยังได้จัดTMF Talksหัวข้อ “การบูรณาการแผนพัฒนา ด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)” รวมถึงเสวนาวิชาการ การสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้านพลังการมีส่วนร่วม รวมถึงอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ประชุมระดมสมอง แบ่งห้องย่อย สำหรับทุกกลุ่มประชากรเมื่อเร็วๆ นี้ (วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี)

นายอิทธิพล คุณปลื้ม เผยว่า “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัดเวทีนี้ขึ้น ในสังคมปัจจุบันสิ่งสำคัญคือเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สื่อมีชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา วันนี้จึงได้มีการเปิดเวทีเพื่อให้ทุกเครือข่ายได้มีส่วนร่วม ทั้งรับฟังความคิดเห็น เป็นกลไกที่สร้างสื่อนิเวศที่ดี เพราะสื่อมีทั้งดีและไม่ดี เราต้องสร้างสื่อที่ดีเพื่อไปละลายสื่อที่เสีย เราต้องให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อก่อน ต้องวิเคราะห์และเท่าทัน ปีสองปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเราประสบปัญหาข่าวปลอม จากสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ทำให้เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะการจัดทำสื่อที่มีวัตถุประสงค์ในการจุดกระแส อยากเด่นอยากดัง อยากให้เป็นกระแส  สุดท้ายคือเกิดการติดตามสื่อจากมวลชน

นอกจากนี้ กองทุนยังมีการพัฒนาหนังหลายเรื่อง เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย ผู้พิการ ให้นักศึกษาได้ต่อยอดและนำเป็นองค์ความรู้ให้ประชาชน กองทุนเราอยากให้มีผู้เข้าถึงแหล่งทุนมากที่สุด แล้วนำไปขยายผลต่อ เราจึงมุ่งเน้น สถาบันการศึกษา องค์การประชาชน เอกชน วิสาหกิจชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมของไทย ก็มีการสื่อสารซึ่งกันและกัน เข้าใจกองทุน นอกจากให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อแล้ว อยากเห็นผลงานที่ได้ทุนประสบความสำเร็จ ได้ต่อยอดไปในระดับต่างประเทศ ทั้งศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ประเทศนั้น นำไปสู่สื่อที่ดีและสร้างรายได้

เพื่อต่อยอดให้เกิดสื่อที่ดีในสังคมยุคปัจจุบัน ให้เกิดความเข้าใจ และมีเนื้อหาที่ดี ทัศนคติที่ดี เราจึงได้เปิดเวทีทุกภูมิภาค ซึ่งในปี 2563 มีคนขอรับทุน 1500 กว่าโครงการ เรื่องการจัดสรรก็มี กลุ่ม คือกลุ่มทุนทั่วไป กลุ่มยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์และความร่วมมือ ส่วนในปี 2564 ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะกองทุนได้รับการจัดสรรโครงการเข้ามา ถ้ามองเราเป็นธนาคาร เราก็เป็นผู้ให้ทุนเพื่อให้เกิดการสร้างชิ้นงานที่ดี และสื่อดี หรืออย่างน้อยที่สุดจะได้มีสื่อดีๆ สร้างองค์ความรู้ประเทืองปัญญา”

ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “การบูรณาการแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)” มีใจความว่า

สื่อเป็นตัวกลางต้องให้ความรู้ ความจริง ให้การศึกษา ต้องถ่ายทอดเพลงชาติ ความเป็นมรดกค่านิยมที่ดีงามในสังคม ตอนนั้นสื่อโทรทัศน์เรามีความสำคัญ ถ้าเรารับสื่อแบบไหนบ่อยๆ สื่อจึงถูกมองว่าถ้าจะขับเคลื่อนสังคม ผ่านมิติทางวัฒนธรรมต้องเริ่มต้นที่สื่อ และชื่อกองทุน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำเสนอความหมาย 2 ความหมายคือ ความหมายโดยตรง และความหมายแฝง คือมีปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก็มีไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ถ้าวันนี้สื่อไม่ดี สื่อไม่สร้างสรรค์เต็มไปหมด สื่อก็อยู่ยาก

ด้านเวที TMF Power Fusion กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะสัญจรครั้งที่ 5 วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!! https://tmfpowerfusion.com/


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *