www.plewseengern.com,  สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง,  สาธารณสุข

นายกฯ ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วม กำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชน ขณะที่โฆษกฯ แจงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่ยุติ วอนใช้เวทีพูดคุยผ่านคณะกรรมการสมานฉันท์

3 ธ.ค. 63 เวลา 15.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย นายกรัฐมนตรีห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ที่ใน  7 จังหวัด 58 อำเภอที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.ตรัง จ.สงขลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส ซึ่งขณะนี้ จ.นครศรีธรรมราช ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีฝนตกในพื้นที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งระดมกำลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัยจากทุกหน่วยงา

ทั้งทหาร พลเรือน ตำรวจ มูลนิธิอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ ให้ความสำคัญกับการจัดระดับดูแลประชาชนให้มีสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วต้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการให้ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ สาธารณูปโภค กลับสู่สภาพเดิม ตามระเบียบฟื้นฟูของทางราชการ

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรียังไม่มีกำหนดการตรวจเยี่ยมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้เต็มที่ พร้อมสั่งให้รายงานสถานการณ์ประจำวันเพื่อเร่งหาวิธีการแก้ไขช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด

นายกรัฐมนตรียังกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย หากพบการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะต้องถูกดำเนินการอย่างเข้มงวด  พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเข้าเมืองจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ว่าประเทศไทยมีแนวทางป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างรัดกุม ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังวอนให้ชาวไทยที่จะลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายให้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วม หากต้องการจะเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรค และกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ตามกฎหมาย แม้ว่าจะลักลอบออกนอกประเทศอย่างไม่ถูกต้อง แต่หากลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายจะสร้างผลกระทบต่อคนไทยในประเทศโดยรวม

รวมทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ ทหาร และ อสม. ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง ช่วยกันตรวจสอบคนแปลกหน้าในพื้นที่ ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันให้ได้เร็วที่สุด แต่ต้องไม่ “การ์ดตก” สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และรักษาระยะห่าง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมนำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อ พร้อมทดลองการเดินขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีกลางบางซื่อ- สถานีดอนเมือง-สถานีกลางบางซื่อ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม  นี้ หลังจากที่เคยได้เดินทางมาตรวจติดตามงานก่อสร้าง เมื่อเดือนมีนาคม 62 ครั้งนี้จะได้นำคณะรัฐมนตรีมาร่วมตรวจสอบความพร้อมงานบริการก่อนเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการเต็มรูปแบบในปี 2564

กรณีการพักอาศัยบ้านพักรับรองในค่ายทหารของนายกรัฐมนตรีนั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วถือว่าจบสิ้นในส่วนของกระบวนการในการพิจารณาเนื่องจากบ้านพักอาศัยของผู้ถูกร้องเปลี่ยนสถานะเป็นบ้านพักรับรองตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้ว มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก และความเป็นรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ จึงอยากให้ทุกองค์กร ทุกภาคส่วนได้ยึดคำตัดสินนี้


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในช่วงท้ายโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำว่า ณ ปัจจุบันนี้ เป็นเวลาที่ประเทศกำลังพัฒนาก้าวหน้าไปได้ด้วยดี ทั้งการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจ และการเตรียมระบบพื้นฐานของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จึงไม่ต้องการให้นำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยนี้ไปเป็นผลทางการเมือง และวอนให้คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาลได้ส่ง (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติไปยังสภาแล้ว ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายและระเบียบราชการแผ่นดิน และขอให้ผู้ที่เห็นต่างได้พยายามใช้เวทีพูดคุยผ่านกรรมการสมานฉันท์ เพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ด้วยดีและด้วยความสงบ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *