www.plewseengern.com,  ดำรง พุฒตาล เล่าผ่านไลน์

ดำรง พุฒตาล เล่าผ่านไลน์ เรื่อง “อาหารฮาลาล”

ดำรง พุฒตาล เล่าผ่านไลน์

หากท่านคิดว่า “อาหาร ฮาลาล” มีไว้สำหรับให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามได้บริโภค ผมก็จะต้องขอบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่ง เพราะมูลค่าของความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลของคนทั้งโลกมีตัวเลขอยู่ ประมาณ 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ มากเกินที่ชาวมุสลิม ทั้งโลก 1,800 ล้านคน จะพึงต้องการ

คือสรุปลงไปได้เลยว่าประชากรโลกที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นผู้รักสุขภาพอนามัยและใฝ่หาอาหารที่สะอาดปลอดภัย ได้หันมานิยมบริโภคอาหารฮาลาลกันจนทำให้มีการผลิตอาหารฮาลาลกันหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมเช่น จีน อเมริกา ต่างก็เป็นผู้ผลิตอาหารฮาลาลรายใหญ่

สำหรับประเทศไทย ล่าสุด “สถาบันฮาลาล” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ ได้ประสบความสำเร็จในการนำ มิติทางศาสนาอิสลาม มาร่วมมือกับคณาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถ ผลิตเครื่องมือทดสอบการปนเปื้อนเนื้อสุกรในอาหาร

ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถทดสอบได้รวดเร็วและง่ายดาย และจะวิเคราะห์ผลให้ได้ทราบอย่างรวดเร็วภายในเวลาสอง 3 นาที

ผมขอยกย่องและชื่นชมต่อมหาวิทยาลัยนี้ที่ได้ทำหน้าที่ตอบสนองสังคมและประชาชนได้เป็นอย่างดี ผมว่านี่แหละคือหน้าที่และพันธกิจอันสำคัญที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วไปในประเทศเราน่าจะพึงปฏิบัติกันให้แพร่หลาย

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นผลงานดีเด่นในสายตาของผมของสถาบันฮาลาล มอ. แห่งนี้ก็คือ การจัดทำหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล เพื่อตอบสนองโรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆ โดยเป็นการจัดทำหลักสูตรที่ตลาดต้องการ

โดยผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ขอให้จบปริญญาตรีสาขาใดใดก็ได้ เป็นหลักสูตรแบบ none degree ใช้เวลาเรียนเพียง 5 เดือนเท่านั้น

เนื้อหาวิชาผมอาจบอกได้คร่าวๆ ว่า ผู้เรียนจะได้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับฮาลาล เช่น การบริการฮาลาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก ธุรกิจฮาลาล การจัดการท่องเที่ยวแบบฮาลาล การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พ่อครัวฮาลาล การจัดสปาแบบฮาลาล เป็นต้น


ผมขออนุญาตแนะนำบัณฑิตปริญญาตรีที่ ประสงค์จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวเองเมื่อไปสมัครงานก็น่าจะสนใจ สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสั้นๆ นี้ ก็จะเป็นการดี

และผมอยากเห็นหลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริต ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยเป็นสำคัญ

ผมเรียนเสนอในฐานะที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งผมเป็นกรรมการอำนวยการ ของสถาบันฮาลาล

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *