คมนาคม,  สาธารณสุข,  สุขภาพ

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้าทุกเที่ยวบินอย่างเข้มงวด สร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารที่ใช้สนามบินฯ ถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่มีมาตรฐานสากล

24 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมายังอาคารที่พักผู้โดยสาร แห่งที่ 2 การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมี พลเรือโท กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงท่าอากาศยาน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่ผ่านเข้ามาคัดกรองตามระบบ ตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงสาธารณสุข วางแผนระบบควบคุม ติดตาม การเคลื่อนย้าย การระวังป้องกัน การรวบรวมและคัดแยกผู้เดินทางขึ้นยานพาหนะไปส่งยังสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ

รวมถึงการประสานงานและประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจกับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พร้อมได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้าทุกเที่ยวบินอย่างเข้มงวด ตรวจวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวทุกคน เพื่อความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้สนามบินอู่ตะเภาถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพสูง พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วย


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *