การตลาด,  เศรษฐกิจ

ยูไนเต็ด เทคโนโลยี จับมือ กฎบัตรแห่งชาติ ลงนามข้อตกลงพัฒนาโครงสร้าง “สมาร์ทซิตี้ชาร์เตอร์ด” ดึงหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างระบบเมืองอัจฉริยะต้นแบบของประเทศไทย

17 สิงหาคม 2563 – บริษัทยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ (UTE) กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ร่วมกับ กฎบัตรแห่งชาติ หรือ (National Charter) ซึ่งก่อตั้งโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เดินหน้าผนึกกำลังจัดประชุมลงนามข้อตกลงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านกายภาพดิจิทัลและแพลตฟอร์มการบริหารจัดการย่านอัจฉริยะ ภายใต้กรอบการพัฒนากฎบัตรเมืองอัจฉริยะ เพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเมืองและการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามเจตนารมณ์และเป้าหมายที่วางไว้

ภายในงานยังมีการบรรยายสรุปโดย นายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการและเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ ในหัวข้อ “กรอบแนวคิดการพัฒนาย่านอัจฉริยะในพื้นที่เป้าหมายและการประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายกฎบัตรเมืองอัจฉริยะ”

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ปักหมุดย่านอัจฉริยะนำไทยสู่ความเป็นเมืองนานาชาติ” โดยมีนายพิชัย เบญจรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (UTE) ร่วมเป็นหนึ่งในการเสวนาครั้งนี้

ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.30 ห้องวิภาวดีบอลลูมบี-ซี โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *