เกษตร

ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน – อ่างเก็บน้ำประแสร์

​รมว.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมโครงการระบบสูบกลับชั่วคราวคลองสะพาน และติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน – อ่างเก็บน้ำประแสร์ มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 30 และคาดการว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการระบบสูบกลับชั่วคราวคลองสะพานมาเติมอ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งปัจจุบันสามารถสูบน้ำได้ 170,000 ลบ.ม./วัน และได้ติดตามความคืบหน้าโครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน – อ่างเก็บน้ำประแสร์

ซึ่งจะสร้างแนวท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร ความยาว 3.7 กิโลเมตร พร้อมสถานีสูบน้ำ อัตราการสูบน้ำ 1.375 ลบ.ม./วินาที จำนวน 5 เครื่อง สูบผันน้ำได้ปีละ 50 ล้าน ลบ.ม.

โดยโครงการมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 30 และคาดการว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างเก็บน้ำประแสร์ สำหรับสนับสนุนความต้องการใช้น้ำตาม “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตอบสนองความต้องการใช้น้ำอย่างสมดุลทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการผันน้ำส่วนเกินในคลองสะพานไปเก็บกักยังแหล่งน้ำใกล้เคียง และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *