พาณิชย์,  เกษตร

ที่พึ่งเกษตรกร! จุรินทร์ ลุยบ้านบึง-ชลบุรี ประกาศเดินหน้าประกันรายได้ให้ “เกษตรกรเพื่อนยาก” ย้ำนโยบายพึ่งพาได้

24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พบเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ก่อนการร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดระยองวันพรุ่งนี้ โดยวันนี้นายจุรินทร์ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นยามยากของประเทศและเป็นยามยากของพวกเราเกษตรกร เพราะทั้งปัญหาเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคโควิด ดังนั้นจะต้องเร่งรัดในการแก้ปัญหาที่สำคัญและต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้ประสบความสำเร็จและกำลังสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจฐานราก คือ เกษตรกรเพื่อนยากทั้งประเทศรวมทั้งเกษตรกรชาวบ้านบึงทุกคน รัฐบาลเข้าใจดีว่าวันหนึ่งเกษตรกรจะต้องประสบกับปัญหารายได้
ดังนั้นนโยบายประกันรายได้เกษตรกรจึงเกิดขึ้นภายใต้การผลักดันของพรรคประชาธิปัตย์เป็น 1 ใน 3 ข้อ ที่เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล รวมทั้งเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
นโยบายประกันรายได้เกษตรกรดำเนินการมาแล้ว 1 ฤดูการผลิตและกำลังจะเริ่มต้นปีถัดไปดูแลพืช 5 ชนิดคือข้าวโพด มันสัมปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด โดยเกษตรกรจะมีรายได้สองทางคือราคาขายตามกลไกตลาดและส่วนต่างที่รัฐจ่ายให้โดยตรงหากราคาพืชเกษตรตามที่ระบุนั้นไม่ดีพอ สำหรับพืชเกษตรตัวอื่นๆนั้นรัฐบาลใช้ยาขนานอื่นที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เช่น ผลไม้ปีนี้ราคาถือว่าไม่ได้เลวร้ายบางตัวทุเรียนเราส่งออกมากที่สุดในโลก มังคุดได้ราคาดี และผลไม้หลายตัวราคาดี
รัฐบาลแถลงเป็นนโยบายต่อรัฐสภาได้ผูกพันรัฐสภาและคนทั้งประเทศไว้แล้วตราบใดที่ยังมีรัฐบาลชุดนี้นโยบายประกันรายได้เกษตรกรก็ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปจนรัฐบาลชุดนี้พ้นจากการปฎิบัติหน้าที่ สำหรับปีหน้ามันสำปะหลัง ข้าวโพด ผ่านครม. แล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่วนปาล์มคณะกรรมการนโยบายปาล์มฯมีมติแล้วว่าจะประกันรายได้ในฤดูการผลิตถัดไปและมีวงเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ยังขาดยางพารากับข้าวที่รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี ความคืบหน้าคือตนลงนามเรื่องประกันรายได้ข้าวเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว สำหรับยางพารานั้นจะดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ภารกิจติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ มีคณะทำงานร่วมด้วย นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพทเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ นายพายุ เนื่องจำนงค์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายจิรวุฒิ สิงโตทอง นายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี นางพจนานถ แก้วผลึก อดีต ส.ส. ชลบุรี เขต 6 พบปะเกษตรกรวันนี้


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *