ประมง,  สังคม,  สิ่งแวดล้อม,  เกษตร

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมวิถีกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านสวนสน – แกลง 1 ปล่อยแม่พันธุ์ปูม้าลงสู่ทะเล ขอคนไทยช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

24 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หาดสวนสน ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี

อาทิ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านสวนสน – แกลง 1 โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระยอง ชาวประมงและประชาชนในพื้นที่มารอให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมการปรุงอาหารจากวัตถุดิบจากท้องถิ่นโดยเชฟที่ผ่านการคัดเลือกจากชุมชน โดยทำเมนูยำสัมพันธ์ 5 สหาย และนำแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานได้ชิม

จากนั้น เยี่ยมชมวิสาหกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อาทิ หอยแมลงภู่ปรุงรส ปลาเห็ดโคนแดดเดียวทอดกรอบ เยี่ยมชมการพัฒนาอาชีพกลุ่มประมง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมประมงและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองร่วมส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมเยี่ยมชมการโชว์แบบจำลองการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่เป็นแบบแพเชือกแขวนมาจัดแสดงแบบย่อส่วนในตู้กระจก การทำธนาคารสัตว์น้ำ การทำซั้งเชือก ซั้งกอ การทำธนาคารปูโรงเรือน โครงการธนาคารน้ำมันเครื่องมือสอง

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ชาวประมงไม่ทิ้งน้ำมันเครื่องลงสู่ทะเล พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมปล่อยแม่พันธุ์ปูม้า จำนวน 300 ตัว ลงสู่ทะเล บริเวณชายหาดสวนสน เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรปูม้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารให้ชุมชนต่อไป

ภายหลังรับฟังการบรรยาย นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการมาลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวประมงจังหวัดระยองว่า การลงพื้นที่วันนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการประมงพื้นบ้าน ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาเช่นกัน รัฐบาลพร้อมที่จะแก้ไขและหาทางออกให้ได้ และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แม้แต่เรื่องการทำประมงพาณิชย์ที่จะไม่สร้างผลกระทบซึ่งกันและกัน

พร้อมกันนี้  นายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมโครงการธนาคารน้ำมันเครื่องมือสองที่จะสามารถลดต้นทุนและส่งเสริมให้กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านจังหวัดระยองจัดการน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดการที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยกันรณรงค์และส่งเสริมให้ชาวประมงไม่ทิ้งขยะสู่ท้องทะเล และขอให้คนไทยได้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทะเล ป่า ภูเขา การเกษตร การท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สวยงาม และรอยยิ้มสยามของคนไทยที่ต้องรักษาไว้ รวมทั้งขอฝากให้ศิลปะต่าง ๆ คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีออกเดินทางไปตรวจถนนเลียบหาดแสงจันทร์ – สุชาดา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาออกแบบถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 โดยมีระยะทาง 5 กิโลเมตร ที่ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงถนน ขยายช่องจราจร พัฒนาเส้นทางจักรยาน สร้างจุดพักรถ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเพื่อความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งสร้างรายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *