ประกาศ,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม

สำนักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร และยานพาหนะ

สำนักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร จำนวน 400 รายการในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สามารถดูรายการทรัพย์สินได้ที่ >> https://www.oncb.go.th/PublishingImages/Lists/ONCBNews4/AllItems/ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้%20ครั้งที่%206-2563.pdf

และ สำนักงาน ปปส.ภาค 2 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทยานพาหนะ จำนวน 25 รายการ

ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน ป.ป.ส.
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  และจะดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *