การศึกษา,  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ดร.เอนก ตรวจเมืองนวัตกรรม EECi จังหวัดระยอง อนุมัติสร้าง“ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน” ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อม ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว.  รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.อว. นายสำราญ รอดเพชร และผู้บริหาร อว.

ลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง และเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) รวมถึงเยี่ยมชมสวนทุเรียนใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

“อว. พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ EECi อย่างเต็มกำลัง เนื่องจาก EECi เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของคนไทย ที่จะช่วยพลิกโฉมการทำนวัตกรรมของประเทศสู่เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง รวมถึงสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งในพื้นที่ EEC และในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *