การคลัง,  การเงิน

สรรพากรแนะ ใบ Pay In Slip ภ.ง.ด.90, 91 หมดอายุ ให้พิมพ์ใหม่ได้ เพื่อจ่ายภาษีภายใน 31 สิงหาคม 2563

กรมสรรพากร ขอให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ยังไม่ชำระภาษี ตรวจสอบชุดชำระเงิน (Pay In Slip) หากพ้นกำหนดเวลาชำระแล้วให้พิมพ์ชุดชำระเงินฉบับใหม่ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เพื่อรับสิทธิชำระภาษีได้ภายใน 31 สิงหาคม 2563

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หากมีภาษีที่ต้องชำระก็สามารถชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น e-Payment, Internet Banking, Mobile Banking เป็นต้น

สำหรับผู้ที่พิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ไว้แล้วโปรดตรวจสอบกำหนดเวลาการชำระภาษีในชุดชำระเงินของท่าน หากพ้นกำหนดเวลาแล้วและยังไม่ได้ ชำระภาษีให้เข้าระบบ e-Filing และพิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ฉบับใหม่ เพื่อรับสิทธิชำระภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ร่วมมือกับ 20 ธนาคารชั้นนำ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระภาษี  ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563”

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *