กลาโหม,  การเมือง

“ไชยา พรหมา” สส.เพื่อไทย ประธาน กมธ.ติดตามงบฯ เตือน รัฐบาล คิดให้รอบคอบก่อนเดินหน้าซื้อเรือดำน้ำ ชี้ไม่เหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ

26 สิงหาคม 2563 นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า

ประชาชนเข้าใจดีในหน้าที่หลักของกองทัพเรือเพื่อป้องกันประเทศทางทะเล แต่การจัดหาอาวุธเพื่อป้องกันประเทศทางทะเลนั้นจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบในมิติต่างๆ ให้รอบคอบอย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง

โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างซบเซามายาวนานและผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยังไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะจบสิ้นเมื่อใด

ประชาชนตกอยู่ในสภาพทำมาหากินลำบาก ภาคธุรกิจต้องปิดกิจการจำนวนมาก รัฐบาลต้องแบกรับภาระด้านงบประมาณที่ขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปี จึงอยากให้กองทัพเรือได้ทบทวนและเข้าใจต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นจริง และพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

“ถ้าฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไม่เอื้ออำนวย การใช้จ่ายเงินเกินตัวอาจเป็นอันตรายต่อฐานะทางการเงินของประเทศ การซื้อเรือดำน้ำที่ต้องผูกพันงบประมาณหลายปี ย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะงบประมาณของกองทัพเรือเอง ซึ่งอาจกระทบต่อภารกิจอื่นของกองทัพเรือเช่นกัน

ดังนั้น จึงอยากให้รัฐบาลและกองทัพเรือทบทวนและรับฟังข้อมูลรอบด้าน สถานการณ์ในวันนี้ควรชะลอการสั่งซื้อหรือยืดระยะเวลาออกไป ให้สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นและโอกาสเอื้ออำนวยมากกว่านี้ จะเป็นผลดีสำหรับประเทศในภาพรวม

อีกทั้งในโลกสมัยใหม่การสร้างดุลอำนาจทางการเมืองและทางการทหาร ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีอาวุธเหนือกว่าใคร แต่อยู่ที่การสร้างดุลอำนาจบนโต๊ะเจรจาทางการทูตมากกว่า จึงอยากให้รัฐบาลและกองทัพเรือรับฟังด้วยเหตุผลโดยปราศจากการมีอคติกับคนที่เห็นต่างในเรื่องนี้”


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *