การศึกษา,  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม,  สังคม

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดงานยิ่งใหญ่ “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สู่ความจงรัก ภักดีเหนือเกล้า”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. , รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.อว. , นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วย รมว.อว. และคณะผู้บริหารระดับสูงในกระทรวง อว.

เดินทางมาร่วมการจัดกิจกรรม “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สู่ความจงรักภักดีเหนือเกล้า” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาประมาณ 5,000 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

และได้มีการอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2536 เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฎทั่วราชอาณาจักร ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

และภายหลังจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในบุญคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รมว.อว.ได้มอบนโยบายและพบปะพูดคุยกับนักศึกษา เพื่อสร้างความรัก ความภาคภูมิใจของนักศึกษาและปฏิบัติตนให้สมกับการเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *