www.plewseengern.com,  สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง,  สุขภาพ

กรมควบคุมโรค “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” วันที่ 17 – 23 ม.ค. 64

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากภัยหนาวในปี 2563 จำนวน 37 ราย จังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ชัยภูมิ 4 ราย ชัยนาท 3 ราย เชียงใหม่ สระแก้ว นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ปราจีนบุรี จังหวัดละ 2 ราย กรุงเทพมหานคร อำนาจเจริญ และแพร่ จังหวัดละ 1 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 58 ปี

อาชีพที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ อาชีพรับจ้าง และเสียชีวิตในที่อยู่อาศัย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีผ้าห่มหรือสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่ไม่เพียงพอ 20 ราย (ร้อยละ 54.05) มีโรคประจำตัว 15 ราย (ร้อยละ 40.54) และมีประวัติการดื่มสุราเป็นประจำ 11 ราย (ร้อยละ 29.73)

ได้รับการวินิจฉัยการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 13 ราย (ร้อยละ 35.14) และพบผู้เสียชีวิตที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน) 8 ราย (ร้อยละ 21.62)”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบการเสียชีวิตจากภัยหนาวเพิ่มขึ้น จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 17 – 19 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 4 – 6 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณภูเขาและยอดดอยทางภาคเหนือและภาคอีสาน อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศหนาวถึงหนาวจัด

กรมควบคุมโรค จึงขอเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และทำร่างกายให้อบอุ่น สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง


ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง หอบหืด ขอให้เพิ่มการดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากป่วยอาจมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้ และไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นเล็กน้อยที่บริเวณผิวหนังเท่านั้น

และยังทำให้ทั้งระบบต่างๆ ของร่างกายเย็นลง สุดท้ายอาจเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ อาจทำให้เสียชีวิตได้ หากพบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาวให้รีบช่วยเหลือ หรือพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *