ดิจิทัล,  สาธารณสุข

“พุทธิพงษ์”ร่วมหารือแนวทางพัฒนาระบบหนังสือเดินทางสุขภาพ ติดตามผู้เดินทาง-นักท่องเที่ยว ป้องกัน COVID-19

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบหนังสือเดินทางสุขภาพ Digital Health Passport Application (DHP)

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อรูปแบบการใช้งานของระบบบัตรสุขภาพ ณ ห้องประชุม 1801 วิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ สพร. สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Digital Health Passport Application (DHP) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสุขภาพของผู้เดินทาง ตลอดจนการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ หน่อยงานและบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากประวัติการเดินทางของผู้ใช้บริการ และระงับการแพร่ระบาด สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศ

 

 

 


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *