ประมง,  แรงงาน

สมาคมประมงเข้าพบ ‘จับกัง 1’หารือแนวทางแก้ปัญหาด้านแรงงานประมงทะเล

ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอปัญหาต่างๆ ด้านแรงงานประมงทะเล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอปัญหาต่างๆ ด้านแรงงานประมงทะเล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข

โดยมี ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย สำหรับการหารือดังกล่าวเพื่อเป็นการรับฟังสภาพปัญหา ข้อเสนอ แนวคิด ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเล ในประเด็นต่างๆ

ทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล การขยายระยะเวลาการดำเนินการแรงงานต่างด้าวตาม ม.83 การแก้ไขกฎระเบียบของกระทรวงแรงงาน เช่น ระเบียบการจ่ายค่าจ้างให้แรงงานเนื่องจากไม่มีความเสมอภาคกับอาชีพอื่นๆ แก้ไขกฎหมายให้แรงงานประมงทะเลทุกประเภทสามารถเพิ่มนายจ้างแทนการเปลี่ยนนายจ้างได้ การยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าให้กับกลุ่มแรงงานที่วีซ่าหมดอายุ 30 กันยายนนี้ ให้หารือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อในการออกบัตรประชาชนให้กับคนไทยกว่า 4,000 คน ที่ประสงค์จะทำงานบนเรือประมง แต่ไม่สามารถลงเรือไปทำการประมงได้เพราะไม่มีบัตรประชาชน

จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกบัตรหมายเลข 0 เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถทำงานลงเรือประมงได้ และขอให้หน่วยเกี่ยวข้องจัดหางานแรงงานไทยเพื่อทำงานในเรือประมงจำนวน 50,000 คน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด รวบรวมบุคคลที่ต้องการทำงานบนเรือประมง เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานบนเรือประมงในแต่ละประเภทเครื่องมือ

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ฝากผมให้มาแก้ไขปัญหาแรงงานโดยเฉพาะ การที่ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาชิกมาขอเข้าพบในวันนี้ นอกจากจะมาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผมเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว ยังจะได้ร่วมกันพูดคุยถึงสภาพปัญหา ข้อเสนอ แนวคิด ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเล ในประเด็นต่างๆ ทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล

ซึ่งในเรื่องนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยขอให้แต่ละส่วนราชการบูรณาการการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาแรงงานประมง เพื่อยกระดับไปสู่ Tier 1 เสริมสร้างความมั่นใจให้กับการส่งออกสินค้าไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศ

โดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง ตามแนวทาง“รวมไทยสร้างชาติ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *