กลาโหม,  สาธารณสุข

กระทรวงกลาโหม ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดฝึกร่วมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID ระลอก 2

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 09.30 พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานเปิดการฝึกร่วมในการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ระลอก 2

ที่อาจมีความเสี่ยงสูงเกิดขึ้น จากกิจกรรมต่างๆในประเทศและการแพร่ระบาดจากภายนอกประเทศที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กห. ร่วมกับ สธ. เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นและมีทุกส่วนราชการเข้าร่วมการฝึก ณ ศาลาว่าการกลาโหม

โดยดำเนินการฝึกระหว่าง 17 – 18 ส.ค.63 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบแผนเผชิญเหตุของจังหวัดต่างๆ รวมทั้งแนวทางจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด ภายใต้การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย ศบค.-19

ซึ่งจำลองสถานการณ์ มุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงของกลุ่มจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว จังหวัดที่เป็นช่องทางเข้าออกประเทศ จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว โดยมี 4 จังหวัดเข้าร่วมการฝึก คือ กทม. อยุธยา สมุทรสาคร และชลบุรี และมี 7 จังหวัดเข้าร่วมฝึกในพื้นที่ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ตาก สระแก้ว ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ตและกระบี่

ในขณะที่อีก 66 จังหวัด ร่วมรับทราบผ่านระบบประชุมทางไกล โดยใช้กลไกบริหารงานระดับพื้นที่ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์และประสานการทำงานร่วมกันในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีแผนยกเลิก พ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมรับการฝึก และกล่าวถึงความสำเร็จของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ผ่านมาของรัฐบาล จากความตระหนักและความร่วมมือร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนและทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตามสถานการณ์โดยรวมปัจจุบัน ยังไม่อาจประมาทได้ จากความเสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดจากภายนอกและมาตรการผ่อนคลายภายในประเทศ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก 2 ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

โดยการฝึกร่วมกันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับความสมบูรณ์ของแผนเผชิญเหตุของทุกจังหวัด ซึ่งหากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นแล้วจำเป็นต้องช่วยกันระงับและควบคุมระดับพื้นที่ให้เร็วที่สุด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันในภาพรวม


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *